logo
post thumb

Очекувана наспроти реална плата: На што да внимавате за време на промена на кариерата?

Анализата на Paylab, меѓународен портал за истражување на платите, укажува на тоа дека луѓето кои за прв пат влегуваат на пазарот на трудот имаат најамбициозни очекувања во однос на нивната плата.

post thumb

PAYLAB АНАЛИЗА: Колку се високи финансиските бонуси во однос на платите на вработените?

Финансиските бенефиции се атрактивен извор на пари и имаат моќ значително да ја зголемат фиксната компонента на годишниот доход. Работодавците ги користат овие бенефиции за да ги мотивираат вработените во текот на календарската година и да им се заблагодарат за работата што ја извршиле на крајот од фискалната година. Важно е да се запомни дека само некои работодавци ја нудат оваа форма на финансиски бенефит. Во голема мера тие зависат од самата финансиска состојба на работодавачот. Од друга страна пак, нефинансиските бенефиции се многу позастапени во практиката.

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата