logo
post thumb

Дали треба да ја знаете платата на вашите колеги?

Сакале или не, нашиот професионален перформанс на пазарот на трудот се мери преку висината на платата што ја добиваме секој месец. Сепак, луѓето се поделени во ставовите околу тоа дали платите треба да бидат транспарентни и каков би бил ефектот од тоа врз самите нив.

post thumb

5 фактори од кои зависи вашата плата

Секоја компанија си има своја филозофија во одредувањето на висината на платата што ќе им ја даде на своите вработени како компензација за вложениот труд.

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата