ЈугоисточенПозиции со најниска плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Техничар за компјутерска технологија - Информациски Технологии 13.498
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување 14.500
Градинар - Услужни дејности 14.500
Училишен домар - Образование, Наука и Истражување 14.500
Портир - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство 14.500
Анкетар - Општа работа 14.500
Службеник на приемен пулт - Општа работа 14.500
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство 14.500
Домаќинка - Услужни дејности 14.500
Поштар - Транспорт, Логистика 14.500
App Name -