ЈугоисточенПозиции со највисока плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Извршен директор - Топ Менаџмент 75.766
Главен извршен директор - Топ Менаџмент 75.630
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент 68.143
ИТ Директор - Топ Менаџмент 67.485
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика 61.529
Директор за лизинг - Лизинг 60.999
Директор за логистика - Топ Менаџмент 59.816
Пилот - Транспорт, Логистика 56.286
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент 55.888
Директор на оддел - Јавна администрација, Самоуправа 55.430
App Name -