ПолошкиПозиции со најниска плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Работник во служба за обезбедување - Обезбедување и Заштита 14.500
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство 14.500
Домаќинка - Услужни дејности 14.500
Хигиеничар - Општа работа 14.500
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување 14.500
Асистент за здравствена заштита - Медицина и Социјална заштита 14.500
Благајник - Транспорт, Логистика 14.500
Пакувач - Производство 14.500
Портир - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство 14.500
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија 14.500
App Name -