ВардарскиПозиции со најниска плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Козметичар 12.767
Работник на бензинска пумпа 14.944
Водоводџија 15.772
Архивист, администратор на регистар 16.041
Работник во одржување 16.180
Продавач / Касиер 16.742
Рецепционер I 17.123
Рецепционер 17.288
Администратор / оператор на наплатно место 17.381
Рецепционер 17.444
App Name -