logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Јавна администрација, Самоуправа вообичаено се движи од 19.573,00 MKD (минимална плата) до 49.123,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Јавна администрација, Самоуправа
30K
40K
50K
 
10% 20K MKD
90% 49K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Генерален државен советник

15.003 - 45.021 MKD

Главен државен советник

14.500 - 58.709 MKD

Главен советник

21.186 - 54.873 MKD

Главен функционер

20.115 - 44.251 MKD

Директор на оддел

22.164 - 120.843 MKD

Државен советник

19.586 - 37.660 MKD

Инспектор

21.100 - 37.886 MKD

Независен советник

14.500 - 27.669 MKD

Независен стручен соработник

15.496 - 47.280 MKD

Независен функционер

14.500 - 33.550 MKD

Постар соработник

23.249 - 42.884 MKD

Секретар

14.500 - 32.834 MKD

Советник

21.292 - 29.938 MKD

Соработник

18.247 - 29.885 MKD

Специјален советник

18.721 - 41.427 MKD

Специјален функционер

14.500 - 31.211 MKD

Функционер

14.500 - 35.001 MKD

Царински службеник

19.310 - 29.262 MKD