logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Јавна администрација, Самоуправа вообичаено се движи од 19.505 MKD (минимална плата) до 47.424 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 20K MKD
90% 47K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Генерален државен советник

15.895 - 30.886 MKD

Главен државен советник

14.656 - 56.032 MKD

Главен советник

19.684 - 52.895 MKD

Главен функционер

19.502 - 43.732 MKD

Директор на оддел

22.534 - 106.545 MKD

Државен советник

19.263 - 40.323 MKD

Инспектор

22.978 - 38.897 MKD

Независен советник

14.500 - 28.386 MKD

Независен стручен соработник

15.583 - 52.142 MKD

Независен функционер

14.500 - 29.417 MKD

Постар соработник

20.379 - 41.688 MKD

Секретар

14.500 - 32.871 MKD

Советник

20.184 - 30.601 MKD

Соработник

18.562 - 30.177 MKD

Специјален советник

18.271 - 44.836 MKD

Специјален функционер

14.500 - 31.431 MKD

Функционер

14.500 - 36.378 MKD

Царински службеник

17.616 - 31.215 MKD