logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Автомобилска Индустрија вообичаено се движи од 16.917,00 MKD (минимална плата) до 36.338,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Автомобилска Индустрија
20K
30K
 
10% 17K MKD
90% 36K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Автоелектричар

17.387 - 27.202 MKD

Автолимар

14.500 - 32.409 MKD

Автомеханичар

14.978 - 31.808 MKD

Инженер за дизајн

16.775 - 53.282 MKD

Инженер за одржување

21.838 - 54.133 MKD

Инспектор за квалитет

17.120 - 35.984 MKD

Лакер

14.694 - 34.843 MKD

Монтер на автомобилски стакла

Монтер на гуми

14.500 - 26.256 MKD

Оператор на машина

15.724 - 29.059 MKD

Процесен инженер

20.861 - 47.700 MKD

Сервисер

16.209 - 33.475 MKD

Тапацер на автомобили

Техничар за дијагностика

14.500 - 38.327 MKD

Техничар за електротехника

16.854 - 32.903 MKD

Техничар за мехатроника

15.765 - 34.816 MKD

Технолог

15.029 - 37.219 MKD