logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Автомобилска Индустрија вообичаено се движи од 17.013 MKD (минимална плата) до 35.520 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 17K MKD
90% 36K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Автоелектричар

15.270 - 31.339 MKD

Автолимар

14.500 - 29.446 MKD

Автомеханичар

14.681 - 33.448 MKD

Инженер за дизајн

14.500 - 49.284 MKD

Инженер за одржување

21.456 - 52.636 MKD

Инспектор за квалитет

16.694 - 38.441 MKD

Лакер

14.500 - 28.324 MKD

Монтер на автомобилски стакла

Монтер на гуми

14.500 - 24.571 MKD

Оператор на машина

16.010 - 27.194 MKD

Процесен инженер

20.618 - 45.971 MKD

Сервисер

16.551 - 34.829 MKD

Тапацер на автомобили

Техничар за дијагностика

14.500 - 34.825 MKD

Техничар за електротехника

17.089 - 31.058 MKD

Техничар за мехатроника

15.786 - 34.346 MKD

Технолог

15.912 - 32.668 MKD