logo
Просечната нето плата во Македонија е
Прикажаната вредност ја претставува просечната плата во Македонија. На износот на платата влијаат бонусите и другите финансиски бенефиции.

Најчестиот пат во кариерата на еден вработен

Графикот прикажува како вработените најчесто напредуваат во својата кариера. Кликнете на името на позицијата за да добиете детали со податоците за платите.

Најчесто (>15%)
Невообичаено (5-15%)
Ретки (<5%)

Позиција: Технолог - Автомобилска Индустрија

Работната позиција е
рангирана на

Застапеност на жени на позицијата

Просечна возраст на испитаникот на позицијата

690. место

Помошник наставник

Образование, Наука и Истражување

Salary group 1

14.500 - 18.094 MKD

403. место

Техничар за печатење

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми

Salary group 2

15.027 - 34.187 MKD

402. место

Технолог

Автомобилска Индустрија

Salary group 2

15.750 - 35.132 MKD

401. место

Соработник

Јавна администрација, Самоуправа

Salary group 2

18.685 - 30.550 MKD

1. место

Извршен директор

Топ Менаџмент

Salary group 3

26.431 - 171.829 MKD

Добијте детални информации за платите во вашата земја

Детална анализа
professional report icon

Pro

Извештај за плата за компании

6.150,00 MKD без ДДВ

Нарачај анализа

Примерок од извештајот →

  • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
  • Вкупна плата и нејзини компоненти (варијабилен дел, бонуси, награди)
  • Распределба на испитаниците во рангови на плати
  • Опсег на платите изразен во 1. децил, 1. квартил, медијана, 3. квартил, 9. децил и просечна плата
  • Детален преглед на сите нефинансиски бенефиции
  • Анализа на финансиски бенефиции