logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Градежништво и Недвижности вообичаено се движи од 17.988 MKD (минимална плата) до 38.814 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
40K
 
10% 18K MKD
90% 39K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

CAD специјалист

14.500 - 35.281 MKD

Construction Plant Operator

14.500 - 38.430 MKD

Industrial Climber

14.500 - 44.568 MKD

Ѕидар

14.500 - 31.022 MKD

Агент за недвижности

14.500 - 38.168 MKD

Архитект

17.972 - 39.852 MKD

Геодезист/Геодет

15.865 - 40.483 MKD

Геолог

15.666 - 39.730 MKD

Градежен инженер

17.034 - 42.400 MKD

Градежен контролор

17.654 - 46.868 MKD

Градежен работник

14.500 - 31.345 MKD

Градежен техничар

18.479 - 34.998 MKD

Дизајнер на ентериер

14.500 - 31.894 MKD

Дизајнер на отворен простор (паркови, дворови)

14.500 - 32.874 MKD

Дрводелец

14.500 - 31.819 MKD

Заварувач

17.628 - 33.544 MKD

Завршни работи во градежништво

17.325 - 38.483 MKD

Изведувач на подни облоги

14.500 - 37.378 MKD

Инженер за дизајн

14.865 - 41.924 MKD

Мајстор за кровови

14.500 - 34.333 MKD

Менаџер за изградба

14.743 - 43.228 MKD

Менаџер за недвижности

14.500 - 41.063 MKD

Менаџер за производство

23.150 - 61.908 MKD

Механичар на уреди за ладење

14.500 - 35.922 MKD

Монтажер на цевки

14.500 - 27.827 MKD

Одржувач

14.500 - 31.483 MKD

Одржувач на недвижности

14.500 - 28.550 MKD

Оператор на кран

16.265 - 31.997 MKD

Оператор на машина, Машинист

17.976 - 38.119 MKD

Проектен менаџер

21.796 - 62.133 MKD

Просторен планер

14.500 - 42.536 MKD

Проценител

14.500 - 38.551 MKD

Проценувач на недвижности

14.500 - 45.809 MKD

Работник во железарница

14.500 - 30.062 MKD

Скелар

14.500 - 37.086 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 31.110 MKD

Сликар

14.500 - 32.656 MKD

Структурен инженер

14.765 - 44.176 MKD

Техничар за дизајн

14.500 - 36.977 MKD