logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Хемиска Индустрија вообичаено се движи од 18.912 MKD (минимална плата) до 34.092 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 19K MKD
90% 34K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Оператор на машина

20.851 - 28.757 MKD

Технолог

16.034 - 38.286 MKD

Хемиски техничар

14.643 - 37.530 MKD

Хемиско-лабораториски техничар

14.500 - 30.243 MKD

Хемичар

17.386 - 37.839 MKD