logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Лизинг вообичаено се движи од 17.502 MKD (минимална плата) до 57.763 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
50K
 
10% 18K MKD
90% 58K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Администратор за наплата

14.500 - 33.514 MKD

Директор за лизинг

31.086 - 114.673 MKD

Консултант за лизинг

20.543 - 44.858 MKD

Менаџер за управување со ризик