logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Медицина и Социјална заштита вообичаено се движи од 17.890 MKD (минимална плата) до 33.672 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 18K MKD
90% 34K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Администратор за јавно здравје

14.500 - 27.689 MKD

Акушерка

14.500 - 30.037 MKD

Анестезиолог

22.103 - 51.297 MKD

Асистент за здравствена заштита

14.500 - 25.593 MKD

Ветеринар

14.500 - 31.840 MKD

Ветеринарен техничар

14.500 - 25.098 MKD

Возач на амбулантно возило

14.500 - 26.362 MKD

Главна медицинска сестра

14.500 - 40.346 MKD

Дадилка

14.500 - 26.097 MKD

Доктор

22.578 - 40.834 MKD

Забен техничар

14.500 - 31.478 MKD

Заболекар

14.500 - 37.547 MKD

Клинички психолог

14.500 - 33.983 MKD

Клинички стручен соработник

21.481 - 52.406 MKD

Лекар стажант

20.439 - 50.274 MKD

Масер

14.500 - 22.231 MKD

Медицинска сестра

16.562 - 28.056 MKD

Медицинска сестра

15.808 - 28.860 MKD

Медицински лаборант

15.922 - 29.233 MKD

Медицински претставник за продажба

25.030 - 45.998 MKD

Медицински советник

14.500 - 34.310 MKD

Менаџер за регулаторни работи

39.893 - 59.950 MKD

Менаџер на медицинска установа

14.500 - 37.295 MKD

Микробиолог

14.500 - 33.178 MKD

Младински работник

14.500 - 27.751 MKD

Негувател, Личен асистент

14.500 - 20.985 MKD

Нутриционист

14.500 - 30.367 MKD

Оптичар

14.500 - 29.234 MKD

Оптометрист

14.500 - 31.838 MKD

Ортопедски техничар

17.513 - 40.606 MKD

Парамедицинар

14.500 - 31.037 MKD

Помошник во стоматолошка ординација

14.500 - 23.963 MKD

Продукт менаџер

30.211 - 53.689 MKD

Радиограф

14.567 - 35.257 MKD

Радиолог

14.500 - 33.515 MKD

Санитар

14.500 - 19.564 MKD

Свештеник

14.783 - 37.726 MKD

Социјален работник

16.374 - 37.225 MKD

Социјален советник

14.500 - 30.345 MKD

Специјалист за регулаторни работи

22.722 - 48.568 MKD

Специјалист за социјална рехабилитација

Стоматолошки хигиеничар

14.500 - 28.908 MKD

Фармацевт

17.944 - 34.637 MKD

Фармацевтски лаборант

16.316 - 25.059 MKD

Физиотерапевт

16.085 - 29.098 MKD