logo
Нето месечна плата
18K
20K
22K
24K
26K
28K
30K
32K
 
10% 17K MKD
90% 31K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Администратор за јавно здравје

14.500 - 28.010 MKD

Акушерка

14.500 - 30.401 MKD

Анестезиолог

20.933 - 52.083 MKD

Асистент за здравствена заштита

14.500 - 26.596 MKD

Ветеринар

14.500 - 32.536 MKD

Ветеринарен техничар

14.500 - 25.521 MKD

Возач на амбулантно возило

14.500 - 25.453 MKD

Главна медицинска сестра

14.500 - 38.902 MKD

Дадилка

14.500 - 26.663 MKD

Доктор

22.157 - 39.075 MKD

Забен техничар

14.500 - 25.210 MKD

Заболекар

14.500 - 22.925 MKD

Клинички психолог

14.543 - 34.874 MKD

Клинички стручен соработник

20.338 - 53.190 MKD

Лекар стажант

21.808 - 51.454 MKD

Масер

14.500 - 22.787 MKD

Медицинска сестра

14.862 - 25.976 MKD

Медицинска сестра

15.185 - 26.662 MKD

Медицински лаборант

15.829 - 23.611 MKD

Медицински претставник за продажба

23.532 - 41.741 MKD

Медицински советник

14.500 - 33.467 MKD

Менаџер за регулаторни работи

24.030 - 80.147 MKD

Менаџер на медицинска установа

14.500 - 37.787 MKD

Микробиолог

14.500 - 34.257 MKD

Младински работник

14.500 - 28.363 MKD

Негувател, Личен асистент

14.500 - 18.424 MKD

Нутриционист

14.500 - 30.188 MKD

Оптичар

14.500 - 28.009 MKD

Оптометрист

14.500 - 32.287 MKD

Ортопедски техничар

17.473 - 41.313 MKD

Парамедицинар

14.500 - 32.125 MKD

Помошник во стоматолошка ординација

14.500 - 24.142 MKD

Продукт менаџер

21.128 - 72.908 MKD

Радиограф

14.704 - 32.976 MKD

Радиолог

14.500 - 31.857 MKD

Санитар

14.500 - 17.620 MKD

Свештеник

14.882 - 37.511 MKD

Социјален работник

14.500 - 29.719 MKD

Социјален советник

14.500 - 29.830 MKD

Специјалист за регулаторни работи

23.277 - 49.561 MKD

Специјалист за социјална рехабилитација

Стоматолошки хигиеничар

14.500 - 29.239 MKD

Фармацевт

17.189 - 31.538 MKD

Фармацевтски лаборант

14.500 - 24.442 MKD

Физиотерапевт

14.500 - 23.629 MKD