logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Медицина и Социјална заштита вообичаено се движи од 17.037,00 MKD (минимална плата) до 33.536,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Медицина и Социјална заштита
20K
30K
 
10% 17K MKD
90% 34K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Администратор за јавно здравје

14.900 - 28.419 MKD
Види повеќе

Акушерка

14.900 - 29.539 MKD
Види повеќе

Анестезиолог

21.077 - 47.068 MKD
Види повеќе

Асистент за здравствена заштита

14.900 - 26.347 MKD
Види повеќе

Ветеринар

14.900 - 27.196 MKD
Види повеќе

Ветеринарен техничар

14.900 - 24.626 MKD
Види повеќе

Возач на амбулантно возило

14.900 - 29.689 MKD
Види повеќе

Главна медицинска сестра

14.900 - 42.372 MKD
Види повеќе

Дадилка

14.900 - 25.768 MKD
Види повеќе

Доктор

20.397 - 40.210 MKD
Види повеќе

Забен техничар

14.900 - 39.947 MKD
Види повеќе

Заболекар

14.900 - 34.943 MKD
Види повеќе

Клинички психолог

14.900 - 34.321 MKD
Види повеќе

Клинички стручен соработник

22.733 - 57.086 MKD
Види повеќе

Лекар стажант

22.967 - 52.248 MKD
Види повеќе

Масер

14.900 - 24.808 MKD
Види повеќе

Медицинска сестра

15.599 - 27.341 MKD
Види повеќе

Медицинска сестра

15.018 - 31.750 MKD
Види повеќе

Медицински лаборант

15.112 - 31.519 MKD
Види повеќе

Медицински претставник за продажба

23.969 - 43.726 MKD
Види повеќе

Медицински советник

14.900 - 37.380 MKD
Види повеќе

Менаџер за регулаторни работи

39.625 - 57.737 MKD
Види повеќе

Менаџер на медицинска установа

14.900 - 36.419 MKD
Види повеќе

Микробиолог

14.900 - 37.574 MKD
Види повеќе

Младински работник

14.900 - 27.186 MKD
Види повеќе

Негувател, Личен асистент

14.900 - 20.311 MKD
Види повеќе

Нутриционист

14.900 - 29.783 MKD
Види повеќе

Оптичар

14.900 - 27.879 MKD
Види повеќе

Оптометрист

14.900 - 33.110 MKD
Види повеќе

Ортопедски техничар

17.414 - 40.738 MKD
Види повеќе

Парамедицинар

14.900 - 32.184 MKD
Види повеќе

Помошник во стоматолошка ординација

14.900 - 26.119 MKD
Види повеќе

Продукт менаџер

30.179 - 54.266 MKD
Види повеќе

Радиограф

14.900 - 35.195 MKD
Види повеќе

Радиолог

14.900 - 31.772 MKD
Види повеќе

Санитар

14.900 - 18.266 MKD
Види повеќе

Свештеник

15.201 - 44.149 MKD
Види повеќе

Социјален работник

14.900 - 35.989 MKD
Види повеќе

Социјален советник

14.900 - 29.116 MKD
Види повеќе

Специјалист за регулаторни работи

21.868 - 49.890 MKD
Види повеќе

Специјалист за социјална рехабилитација

Види повеќе

Стоматолошки хигиеничар

14.900 - 30.975 MKD
Види повеќе

Фармацевт

18.376 - 36.911 MKD
Види повеќе

Фармацевтски лаборант

14.947 - 27.131 MKD
Види повеќе

Физиотерапевт

14.900 - 27.154 MKD
Види повеќе