logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Медицина и Социјална заштита вообичаено се движи од 17.153,00 MKD (минимална плата) до 33.043,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Медицина и Социјална заштита
20K
30K
 
10% 17K MKD
90% 33K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Администратор за јавно здравје

14.500 - 28.473 MKD

Акушерка

14.500 - 29.579 MKD

Анестезиолог

20.802 - 47.432 MKD

Асистент за здравствена заштита

14.500 - 26.309 MKD

Ветеринар

14.500 - 32.920 MKD

Ветеринарен техничар

14.500 - 25.146 MKD

Возач на амбулантно возило

14.500 - 28.990 MKD

Главна медицинска сестра

14.500 - 41.908 MKD

Дадилка

14.500 - 26.491 MKD

Доктор

23.389 - 39.706 MKD

Забен техничар

14.500 - 32.122 MKD

Заболекар

14.500 - 39.684 MKD

Клинички психолог

14.500 - 34.430 MKD

Клинички стручен соработник

22.540 - 55.920 MKD

Лекар стажант

20.929 - 51.296 MKD

Масер

14.500 - 25.077 MKD

Медицинска сестра

15.410 - 26.467 MKD

Медицинска сестра

14.500 - 30.981 MKD

Медицински лаборант

16.164 - 34.583 MKD

Медицински претставник за продажба

24.719 - 49.141 MKD

Медицински советник

14.500 - 34.341 MKD

Менаџер за регулаторни работи

39.483 - 57.753 MKD

Менаџер на медицинска установа

14.500 - 36.739 MKD

Микробиолог

14.500 - 37.335 MKD

Младински работник

14.500 - 27.398 MKD

Негувател, Личен асистент

14.500 - 20.377 MKD

Нутриционист

14.500 - 31.578 MKD

Оптичар

14.500 - 27.541 MKD

Оптометрист

14.500 - 32.854 MKD

Ортопедски техничар

16.910 - 41.417 MKD

Парамедицинар

14.500 - 31.098 MKD

Помошник во стоматолошка ординација

14.500 - 25.737 MKD

Продукт менаџер

30.176 - 54.269 MKD

Радиограф

14.500 - 35.543 MKD

Радиолог

14.500 - 31.816 MKD

Санитар

14.500 - 18.276 MKD

Свештеник

15.333 - 43.378 MKD

Социјален работник

15.256 - 36.905 MKD

Социјален советник

14.500 - 30.042 MKD

Специјалист за регулаторни работи

22.600 - 49.331 MKD

Специјалист за социјална рехабилитација

Стоматолошки хигиеничар

14.500 - 28.375 MKD

Фармацевт

19.185 - 34.680 MKD

Фармацевтски лаборант

14.857 - 25.878 MKD

Физиотерапевт

15.375 - 27.603 MKD