logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Механички Инженеринг вообичаено се движи од 19.105,00 MKD (минимална плата) до 38.504,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Механички Инженеринг
20K
30K
 
10% 19K MKD
90% 39K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

CNC Програмер

14.500 - 35.732 MKD

Бравар

15.058 - 31.069 MKD

Железар

14.500 - 28.474 MKD

Заварувач

14.546 - 29.252 MKD

Инженер за дизајн

15.886 - 40.675 MKD

Инженер за одржување

16.465 - 41.743 MKD

Квалификуван механички инженер

19.648 - 51.294 MKD

Ковач

14.500 - 29.028 MKD

Лакер

Машински инженер

19.921 - 42.229 MKD

Менаџер за механизација

19.021 - 55.427 MKD

Менаџер за производство

16.458 - 59.268 MKD

Оперативен супервизор

14.500 - 37.591 MKD

Оператор на машина

16.042 - 28.114 MKD

Оператор на машина за мелење

14.500 - 27.285 MKD

Оператор на машина, Машинист

14.500 - 29.263 MKD

Планер во производство

22.238 - 44.278 MKD

Процесен инженер

17.305 - 44.581 MKD

Работник на CNC машина

18.771 - 30.595 MKD

Сервисен инженер

14.696 - 38.236 MKD

Сечач/Мелничар/Полирач

14.500 - 27.311 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 27.986 MKD

Стругач

14.500 - 26.188 MKD

Техничар

14.500 - 36.735 MKD

Техничар за дизајн

16.003 - 42.099 MKD

Технолог

14.500 - 35.934 MKD