logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Механички Инженеринг вообичаено се движи од 19.291 MKD (минимална плата) до 38.810 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
40K
 
10% 19K MKD
90% 39K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

CNC Програмер

14.831 - 35.277 MKD

Бравар

16.235 - 29.076 MKD

Железар

14.500 - 27.761 MKD

Заварувач

14.720 - 30.289 MKD

Инженер за дизајн

15.545 - 38.848 MKD

Инженер за одржување

14.774 - 42.169 MKD

Квалификуван механички инженер

19.940 - 50.322 MKD

Ковач

14.500 - 29.100 MKD

Лакер

Машински инженер

19.822 - 42.595 MKD

Менаџер за механизација

19.146 - 62.566 MKD

Менаџер за производство

16.944 - 55.364 MKD

Оперативен супервизор

14.500 - 35.932 MKD

Оператор на машина

16.253 - 27.287 MKD

Оператор на машина за мелење

14.500 - 27.247 MKD

Оператор на машина, Машинист

14.500 - 29.183 MKD

Планер во производство

22.702 - 45.787 MKD

Процесен инженер

17.620 - 44.171 MKD

Работник на CNC машина

17.069 - 27.326 MKD

Сервисен инженер

15.198 - 38.569 MKD

Сечач/Мелничар/Полирач

14.500 - 27.001 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 27.438 MKD

Стругач

14.500 - 25.469 MKD

Техничар

14.500 - 37.616 MKD

Техничар за дизајн

16.409 - 42.208 MKD

Технолог

14.500 - 35.562 MKD