logo
Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 20K MKD
90% 37K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

CNC Програмер

15.023 - 35.921 MKD

Бравар

15.483 - 26.629 MKD

Железар

14.500 - 27.877 MKD

Заварувач

14.500 - 29.407 MKD

Инженер за дизајн

15.784 - 40.704 MKD

Инженер за одржување

16.208 - 39.767 MKD

Квалификуван механички инженер

19.247 - 53.534 MKD

Ковач

14.500 - 29.328 MKD

Лакер

Машински инженер

20.323 - 41.618 MKD

Менаџер за механизација

17.491 - 54.783 MKD

Менаџер за производство

16.445 - 48.215 MKD

Оперативен супервизор

14.500 - 35.201 MKD

Оператор на машина

14.500 - 22.150 MKD

Оператор на машина за мелење

14.500 - 27.032 MKD

Оператор на машина, Машинист

14.861 - 28.388 MKD

Планер во производство

17.499 - 41.441 MKD

Проектен менаџер

Процесен инженер

17.473 - 46.039 MKD

Работник на CNC машина

17.534 - 24.837 MKD

Сервисен инженер

15.018 - 40.462 MKD

Сечач/Мелничар/Полирач

14.500 - 27.168 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 27.471 MKD

Стругач

14.500 - 26.470 MKD

Техничар

14.500 - 35.781 MKD

Техничар за дизајн

15.848 - 43.138 MKD

Технолог

14.500 - 36.385 MKD