logo
Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 23K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Quality Planner

17.187 - 41.824 MKD

Инженер за квалитет

23.029 - 49.047 MKD

Инспектор за квалитет

14.500 - 31.433 MKD

Менаџер за квалитет

21.868 - 57.724 MKD

Специјалист за имплементација на стандарди

16.661 - 45.771 MKD