logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Менаџмент со квалитет вообичаено се движи од 21.195,00 MKD (минимална плата) до 46.768,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Менаџмент со квалитет
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 47K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Quality Planner

14.500 - 51.149 MKD

Инженер за квалитет

24.033 - 44.914 MKD

Инспектор за квалитет

18.599 - 37.093 MKD

Специјалист за имплементација на стандарди

15.454 - 42.071 MKD