logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Менаџмент со квалитет вообичаено се движи од 21.967 MKD (минимална плата) до 46.575 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 22K MKD
90% 47K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Quality Planner

15.647 - 43.297 MKD

Инженер за квалитет

23.461 - 42.241 MKD

Инспектор за квалитет

20.581 - 45.467 MKD

Специјалист за имплементација на стандарди

15.414 - 45.477 MKD