logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Обезбедување и Заштита вообичаено се движи од 19.467 MKD (минимална плата) до 32.758 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
22K
24K
26K
28K
30K
32K
34K
 
10% 19K MKD
90% 33K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Војник

22.410 - 33.560 MKD

Директор за безбедност

Директор на оддел за безбедност и здравје

17.062 - 41.292 MKD

Затворски чувар

15.962 - 30.356 MKD

Пожарникар

15.536 - 30.548 MKD

Пожарникар, Спасувач

14.500 - 27.039 MKD

Полициски инспектор

20.491 - 37.477 MKD

Полициски службеник

20.683 - 35.206 MKD

Работник во служба за обезбедување

14.500 - 21.511 MKD