logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Образование, Наука и Истражување вообичаено се движи од 17.924 MKD (минимална плата) до 37.726 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 18K MKD
90% 38K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

14.500 - 23.810 MKD

Асистент на професор во медицинско училиште

14.500 - 18.558 MKD

Библиотекар

14.500 - 26.711 MKD

Биолог

14.784 - 32.589 MKD

Возен инструктор

14.500 - 25.785 MKD

Директор на училиште

21.127 - 39.969 MKD

Едукатор/Инструктор/Негувател

14.500 - 23.233 MKD

Заменик директор

22.774 - 40.099 MKD

Истражувач, Научник

16.994 - 42.450 MKD

Координатор за образование

Лабораториски техничар

14.500 - 28.618 MKD

Лектор

19.253 - 34.134 MKD

Логопед/дефектолог

15.939 - 31.750 MKD

Менаџер на училишна кантина

14.500 - 23.379 MKD

Наставник

19.165 - 25.678 MKD

Педагог

14.500 - 24.281 MKD

Помошник наставник

14.500 - 18.094 MKD

Предучилишен наставник

14.500 - 25.120 MKD

Професор

21.507 - 61.098 MKD

Професор

18.273 - 26.632 MKD

Професор по музика и уметност

15.005 - 27.630 MKD

Психолог

17.827 - 30.129 MKD

Спортски тренер

14.500 - 34.136 MKD

Тренер за стручно усовршување

20.379 - 35.454 MKD

Тутор

14.500 - 22.840 MKD

Универзитетски асистент

18.098 - 32.306 MKD

Универзитетски лектор

24.026 - 45.941 MKD

Универзитетски професор

20.595 - 38.620 MKD

Училишен домар

14.500 - 22.485 MKD

Учител

17.630 - 25.153 MKD

Фитнес инструктор

14.500 - 23.558 MKD