logo
Нето месечна плата
18K
20K
22K
24K
26K
28K
30K
 
10% 17K MKD
90% 30K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

14.500 - 23.272 MKD

Асистент на професор во медицинско училиште

14.500 - 16.878 MKD

Библиотекар

14.500 - 26.349 MKD

Биолог

14.877 - 31.434 MKD

Возен инструктор

14.500 - 26.123 MKD

Директор на училиште

21.161 - 39.873 MKD

Едукатор/Инструктор/Негувател

14.500 - 22.526 MKD

Заменик директор

23.025 - 40.700 MKD

Истражувач, Научник

16.605 - 40.260 MKD

Лабораториски техничар

14.500 - 27.077 MKD

Лектор

19.263 - 34.514 MKD

Логопед/дефектолог

17.593 - 30.377 MKD

Менаџер на училишна кантина

14.500 - 23.222 MKD

Наставник

18.853 - 25.343 MKD

Педагог

14.500 - 24.997 MKD

Помошник наставник

14.500 - 18.276 MKD

Предучилишен наставник

14.606 - 24.237 MKD

Професор

34.043 - 59.425 MKD

Професор

17.538 - 24.803 MKD

Професор по музика и уметност

15.092 - 26.425 MKD

Психолог

17.007 - 27.474 MKD

Спортски тренер

14.500 - 31.411 MKD

Тренер за стручно усовршување

19.538 - 34.841 MKD

Тутор

14.500 - 23.026 MKD

Универзитетски асистент

18.611 - 31.611 MKD

Универзитетски лектор

24.535 - 45.336 MKD

Универзитетски професор

20.739 - 38.349 MKD

Училишен домар

14.500 - 22.513 MKD

Учител

17.403 - 25.416 MKD

Фитнес инструктор

14.500 - 23.116 MKD