logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Образование, Наука и Истражување вообичаено се движи од 17.388,00 MKD (минимална плата) до 38.579,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Образование, Наука и Истражување
20K
30K
 
10% 17K MKD
90% 39K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

14.500 - 23.677 MKD

Асистент на професор во медицинско училиште

14.500 - 18.393 MKD

Библиотекар

14.500 - 24.239 MKD

Биолог

14.770 - 34.248 MKD

Возен инструктор

14.500 - 25.983 MKD

Директор на училиште

21.883 - 40.971 MKD

Едукатор/Инструктор/Негувател

14.500 - 23.562 MKD

Заменик директор

22.799 - 40.339 MKD

Истражувач, Научник

16.963 - 42.607 MKD

Координатор за образование

Лабораториски техничар

14.500 - 32.378 MKD

Лектор

19.253 - 34.122 MKD

Логопед/дефектолог

17.534 - 28.371 MKD

Менаџер на училишна кантина

14.500 - 23.142 MKD

Наставник

18.541 - 26.151 MKD

Педагог

14.500 - 25.169 MKD

Помошник наставник

14.500 - 18.103 MKD

Предучилишен наставник

14.500 - 25.247 MKD

Професор

24.210 - 58.701 MKD

Професор

15.869 - 31.044 MKD

Професор по музика и уметност

14.500 - 27.222 MKD

Психолог

17.990 - 28.259 MKD

Спортски тренер

14.500 - 35.979 MKD

Тренер за стручно усовршување

19.904 - 35.997 MKD

Тутор

14.500 - 22.624 MKD

Универзитетски асистент

17.314 - 32.395 MKD

Универзитетски лектор

25.564 - 45.954 MKD

Универзитетски професор

20.262 - 37.684 MKD

Училишен домар

14.500 - 21.923 MKD

Учител

17.825 - 26.566 MKD

Фитнес инструктор

14.500 - 23.651 MKD