logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Осигурување вообичаено се движи од 19.621,00 MKD (минимална плата) до 39.623,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Осигурување
30K
40K
 
10% 20K MKD
90% 40K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Health Program Development Specialist

Product Development Specialist

17.297 - 54.332 MKD

Администратор за осигурителни полиси

14.500 - 26.072 MKD

Актуар

18.050 - 62.525 MKD

Директор на филијала

27.553 - 84.946 MKD

Менаџер на оддел

21.225 - 66.100 MKD

Осигурителен брокер

19.721 - 40.052 MKD

Проценител за ризик

14.500 - 46.761 MKD

Сметководител

15.204 - 29.553 MKD

Советник за загуба

14.500 - 41.195 MKD

Специјалист за контрола на исплата на осигурување

14.500 - 39.453 MKD

Специјалист за набавка на здравствена заштита

14.500 - 47.799 MKD

Специјалист за реосигурување

14.759 - 49.212 MKD

Техничар за осигурување

14.500 - 41.545 MKD