logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Осигурување вообичаено се движи од 20.185 MKD (минимална плата) до 40.008 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 20K MKD
90% 40K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Health Program Development Specialist

Product Development Specialist

16.326 - 52.054 MKD

Администратор за осигурителни полиси

14.500 - 24.076 MKD

Актуар

19.123 - 64.618 MKD

Директор на филијала

28.411 - 81.229 MKD

Менаџер на оддел

21.767 - 63.461 MKD

Осигурителен брокер

20.334 - 39.267 MKD

Проценител за ризик

14.500 - 45.614 MKD

Сметководител

15.756 - 27.355 MKD

Советник за загуба

14.500 - 40.821 MKD

Специјалист за контрола на исплата на осигурување

14.500 - 38.235 MKD

Специјалист за набавка на здравствена заштита

14.500 - 45.095 MKD

Специјалист за реосигурување

14.671 - 48.604 MKD

Техничар за осигурување

14.500 - 42.771 MKD