logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Технологија, Развој вообичаено се движи од 35.040 MKD (минимална плата) до 42.710 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
34K
36K
38K
40K
42K
44K
 
10% 35K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Процесен инженер

17.020 - 45.291 MKD

Раководител на технички оддел

33.409 - 37.462 MKD

Технички менаџер

Технички персонал

14.500 - 36.293 MKD