logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Телекомуникации вообичаено се движи од 21.579 MKD (минимална плата) до 42.667 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 22K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data Station Testing Specialist

16.219 - 44.789 MKD

ICT Specialist

17.484 - 51.262 MKD

Mobile Network Development Specialist

24.937 - 64.056 MKD

Network Modelling Specialist

20.322 - 54.070 MKD

Network Strategy Specialist

27.652 - 76.028 MKD

Network and Service Operation Specialist

19.526 - 46.743 MKD

OSS/BSS Specialist

22.878 - 60.508 MKD

Radio Network Optimization Specialist

24.809 - 64.328 MKD

Radio Network Planning Specialist

22.999 - 60.967 MKD

Roaming Specialist

Switching Network Development Specialist

16.236 - 48.701 MKD

Telecommunication Specialist

18.089 - 44.801 MKD

Telecommunications Product Development Specialist

17.817 - 51.963 MKD

Telecommunications Service Development Specialist

20.114 - 55.378 MKD

Transmission Netw. Analysis&Development Specialist

17.815 - 49.597 MKD

Дизајнер на телекомуникациска мрежа

25.687 - 60.230 MKD

Поштар

16.958 - 23.728 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 33.012 MKD

Техничар

14.500 - 27.855 MKD

Технички персонал

14.500 - 29.124 MKD