logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Телекомуникации вообичаено се движи од 21.770 MKD (минимална плата) до 43.148 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 22K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data Station Testing Specialist

16.932 - 43.805 MKD

ICT Specialist

17.783 - 50.562 MKD

Mobile Network Development Specialist

22.034 - 64.961 MKD

Network Modelling Specialist

19.854 - 52.839 MKD

Network Strategy Specialist

28.030 - 75.446 MKD

Network and Service Operation Specialist

19.375 - 49.176 MKD

OSS/BSS Specialist

23.949 - 58.765 MKD

Radio Network Optimization Specialist

24.281 - 65.608 MKD

Radio Network Planning Specialist

23.166 - 60.736 MKD

Roaming Specialist

Switching Network Development Specialist

16.010 - 48.179 MKD

Telecommunication Specialist

17.902 - 44.617 MKD

Telecommunications Product Development Specialist

17.648 - 52.311 MKD

Telecommunications Service Development Specialist

19.693 - 57.469 MKD

Transmission Netw. Analysis&Development Specialist

18.432 - 48.743 MKD

Дизајнер на телекомуникациска мрежа

25.179 - 60.495 MKD

Поштар

17.123 - 21.800 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 33.678 MKD

Техничар

14.500 - 29.473 MKD

Технички персонал

14.500 - 29.729 MKD