logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Телекомуникации вообичаено се движи од 21.254,00 MKD (минимална плата) до 44.380,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Телекомуникации
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 44K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data Station Testing Specialist

16.211 - 44.801 MKD
Види повеќе

ICT Specialist

16.116 - 45.191 MKD
Види повеќе

Mobile Network Development Specialist

24.041 - 65.289 MKD
Види повеќе

Network Modelling Specialist

20.769 - 54.169 MKD
Види повеќе

Network Strategy Specialist

28.279 - 75.404 MKD
Види повеќе

Network and Service Operation Specialist

19.452 - 48.723 MKD
Види повеќе

OSS/BSS Specialist

23.197 - 60.553 MKD
Види повеќе

Radio Network Optimization Specialist

24.566 - 65.242 MKD
Види повеќе

Radio Network Planning Specialist

23.351 - 60.483 MKD
Види повеќе

Roaming Specialist

Види повеќе

Switching Network Development Specialist

16.722 - 43.113 MKD
Види повеќе

Telecommunication Specialist

20.875 - 42.262 MKD
Види повеќе

Telecommunications Product Development Specialist

19.389 - 51.236 MKD
Види повеќе

Telecommunications Service Development Specialist

19.730 - 56.377 MKD
Види повеќе

Transmission Netw. Analysis&Development Specialist

18.498 - 48.652 MKD
Види повеќе

Дизајнер на телекомуникациска мрежа

22.039 - 57.081 MKD
Види повеќе

Поштар

14.900 - 29.681 MKD
Види повеќе

Склопувач / Составувач

14.900 - 34.001 MKD
Види повеќе

Техничар

14.900 - 37.467 MKD
Види повеќе

Технички персонал

14.900 - 29.845 MKD
Види повеќе