logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Телекомуникации вообичаено се движи од 21.715,00 MKD (минимална плата) до 43.044,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Телекомуникации
30K
40K
 
10% 22K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data Station Testing Specialist

16.189 - 44.831 MKD

ICT Specialist

16.738 - 48.542 MKD

Mobile Network Development Specialist

24.332 - 64.887 MKD

Network Modelling Specialist

19.987 - 55.249 MKD

Network Strategy Specialist

28.186 - 75.298 MKD

Network and Service Operation Specialist

19.235 - 48.902 MKD

OSS/BSS Specialist

23.152 - 60.297 MKD

Radio Network Optimization Specialist

25.555 - 64.924 MKD

Radio Network Planning Specialist

22.840 - 61.185 MKD

Roaming Specialist

Switching Network Development Specialist

16.191 - 48.902 MKD

Telecommunication Specialist

19.633 - 47.809 MKD

Telecommunications Product Development Specialist

18.905 - 50.764 MKD

Telecommunications Service Development Specialist

21.373 - 54.107 MKD

Transmission Netw. Analysis&Development Specialist

18.067 - 49.246 MKD

Дизајнер на телекомуникациска мрежа

22.603 - 54.986 MKD

Поштар

16.817 - 26.362 MKD

Склопувач / Составувач

14.500 - 33.498 MKD

Техничар

14.500 - 30.226 MKD

Технички персонал

14.500 - 29.539 MKD