logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Топ Менаџмент вообичаено се движи од 29.761,00 MKD (минимална плата) до 125.768,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Топ Менаџмент
40K
60K
80K
100K
120K
 
10% 30K MKD
90% 126K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Operations Manager

16.020 - 72.082 MKD

Главен извршен директор

31.876 - 155.838 MKD

Директор за безбедност

17.537 - 73.475 MKD

Директор за логистика

22.601 - 95.306 MKD

Директор за продажба

35.005 - 102.149 MKD

Директор за производство

23.045 - 91.391 MKD

Директор на издавачката куќа

19.895 - 91.344 MKD

Директор на кол центар

19.488 - 101.472 MKD

Директор на лабораторија

14.500 - 55.718 MKD

Директор на училиште

14.500 - 60.169 MKD

Директор на филијала

17.130 - 79.912 MKD

Економски/Финансиски менаџер

35.115 - 124.786 MKD

ИТ Директор

26.873 - 136.150 MKD

Извршен директор

23.433 - 150.010 MKD

Маркетинг директор

20.777 - 100.152 MKD

Менаџер за обезбедување на квалитет

16.988 - 76.593 MKD

Менаџер на медицинска установа

16.491 - 89.419 MKD

Менаџер на персонал

15.314 - 72.417 MKD

Регионален Менаџер / Директор

28.412 - 150.633 MKD

Регионален менаџер

17.469 - 80.976 MKD

Технички директор

24.664 - 105.090 MKD