logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Топ Менаџмент вообичаено се движи од 29.955 MKD (минимална плата) до 124.090 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
40K
60K
80K
100K
120K
 
10% 30K MKD
90% 124K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Operations Manager

26.536 - 98.434 MKD

Главен извршен директор

36.134 - 120.647 MKD

Директор за безбедност

15.301 - 77.747 MKD

Директор за логистика

19.971 - 128.327 MKD

Директор за продажба

37.059 - 93.840 MKD

Директор за производство

19.623 - 112.738 MKD

Директор на издавачката куќа

18.939 - 92.790 MKD

Директор на кол центар

23.351 - 96.800 MKD

Директор на лабораторија

14.500 - 53.907 MKD

Директор на училиште

14.500 - 57.738 MKD

Директор на филијала

16.668 - 82.465 MKD

Економски/Финансиски менаџер

23.729 - 112.140 MKD

ИТ Директор

24.501 - 141.738 MKD

Извршен директор

24.501 - 201.042 MKD

Маркетинг директор

22.236 - 95.569 MKD

Менаџер за обезбедување на квалитет

15.176 - 73.153 MKD

Менаџер на медицинска установа

17.030 - 88.596 MKD

Менаџер на персонал

15.305 - 66.696 MKD

Регионален Менаџер / Директор

25.265 - 142.313 MKD

Регионален менаџер

18.569 - 91.387 MKD

Технички директор

23.887 - 104.000 MKD