logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Топ Менаџмент вообичаено се движи од 30.320,00 MKD (минимална плата) до 121.946,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Топ Менаџмент
40K
60K
80K
100K
120K
 
10% 30K MKD
90% 122K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Operations Manager

30.457 - 104.325 MKD

Главен извршен директор

33.249 - 137.901 MKD

Директор за безбедност

16.486 - 76.698 MKD

Директор за логистика

21.384 - 106.909 MKD

Директор за продажба

37.034 - 109.207 MKD

Директор за производство

19.895 - 109.971 MKD

Директор на издавачката куќа

17.288 - 95.306 MKD

Директор на кол центар

21.941 - 99.464 MKD

Директор на лабораторија

14.500 - 57.631 MKD

Директор на училиште

14.500 - 58.674 MKD

Директор на филијала

17.019 - 81.484 MKD

Економски/Финансиски менаџер

34.693 - 101.143 MKD

ИТ Директор

27.563 - 152.172 MKD

Извршен директор

26.431 - 171.829 MKD

Маркетинг директор

22.195 - 98.089 MKD

Менаџер за обезбедување на квалитет

15.290 - 71.216 MKD

Менаџер на медицинска установа

18.349 - 86.594 MKD

Менаџер на персонал

16.562 - 69.686 MKD

Регионален Менаџер / Директор

30.351 - 141.378 MKD

Регионален менаџер

17.937 - 85.972 MKD

Технички директор

25.523 - 102.909 MKD