logo
Нето месечна плата
40K
60K
80K
100K
120K
 
10% 28K MKD
90% 133K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Operations Manager

41.605 - 134.622 MKD

Главен извршен директор

22.598 - 243.239 MKD

Директор за безбедност

16.968 - 75.509 MKD

Директор за логистика

19.944 - 111.399 MKD

Директор за продажба

20.876 - 122.241 MKD

Директор за производство

19.660 - 93.163 MKD

Директор на издавачката куќа

19.404 - 89.578 MKD

Директор на кол центар

18.644 - 99.753 MKD

Директор на лабораторија

14.500 - 57.631 MKD

Директор на училиште

14.500 - 56.489 MKD

Директор на филијала

17.092 - 76.692 MKD

Економски/Финансиски менаџер

24.023 - 113.329 MKD

ИТ Директор

21.506 - 145.112 MKD

Извршен директор

19.230 - 138.616 MKD

Маркетинг директор

22.367 - 96.396 MKD

Менаџер за обезбедување на квалитет

16.822 - 72.646 MKD

Менаџер на медицинска установа

19.017 - 87.523 MKD

Менаџер на персонал

14.500 - 70.766 MKD

Регионален Менаџер / Директор

25.338 - 122.195 MKD

Регионален менаџер

18.665 - 83.669 MKD

Технички директор

18.673 - 96.695 MKD