logo
Просечната нето плата во Македонија е
Прикажаната вредност ја претставува просечната плата во Македонија. На износот на платата влијаат бонусите и другите финансиски бенефиции.

Најчестиот пат во кариерата на еден вработен

Графикот прикажува како вработените најчесто напредуваат во својата кариера. Кликнете на името на позицијата за да добиете детали со податоците за платите.

Најчесто (>15%)
Невообичаено (5-15%)
Ретки (<5%)

Позиција: Готвач - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство

Работната позиција е
рангирана на

Застапеност на жени на позицијата

Просечна возраст на испитаникот на позицијата

690. место

Асистент на професор во медицинско училиште

Образование, Наука и Истражување

Salary group 1

14.500 - 18.339 MKD

312. место

Менаџер за недвижности

Градежништво и Недвижности

Salary group 2

14.500 - 42.110 MKD

311. место

Готвач

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство

Salary group 2

17.374 - 38.310 MKD

310. место

Службеник за пресметка на плати

Економија, Финансии, Сметководство

Salary group 2

14.500 - 41.477 MKD

1. место

Извршен директор

Топ Менаџмент

Salary group 3

26.431 - 171.829 MKD

Добијте детални информации за платите во вашата земја

Детална анализа
professional report icon

Pro

Извештај за плата за компании

6.150,00 MKD без ДДВ

Нарачај анализа

Примерок од извештајот →

  • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
  • Вкупна плата и нејзини компоненти (варијабилен дел, бонуси, награди)
  • Распределба на испитаниците во рангови на плати
  • Опсег на платите изразен во 1. децил, 1. квартил, медијана, 3. квартил, 9. децил и просечна плата
  • Детален преглед на сите нефинансиски бенефиции
  • Анализа на финансиски бенефиции