logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Земјоделство, Прехранбена индустрија вообичаено се движи од 16.220 MKD (минимална плата) до 29.626 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
18K
20K
22K
24K
26K
28K
30K
 
10% 16K MKD
90% 30K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Земјоделски инженер, Агроном

17.400 - 27.524 MKD

Земјоделски специјалист

15.904 - 38.032 MKD

Земјоделски техничар

14.500 - 28.242 MKD

Земјоделски технолог

16.029 - 36.506 MKD

Инженер за прехранбени производи

15.959 - 36.425 MKD

Месар

14.654 - 29.525 MKD

Млекар

14.500 - 23.739 MKD

Оператор на земјоделска опрема

14.500 - 25.326 MKD

Пекар

16.206 - 29.734 MKD

Пикер

14.500 - 26.053 MKD

Работник за грижа на животни

14.500 - 23.676 MKD

Слаткар

14.552 - 26.040 MKD

Сточар

14.500 - 27.352 MKD

Техничар за прехранбени производи

14.500 - 26.902 MKD

Технолог за прехранбени производи

14.525 - 34.544 MKD

Тракторист, возач на комбајн

14.500 - 25.041 MKD