logo

Листа на категории каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Топ Менаџмент


Види повеќе
69.829 MKD
icon

2. Информациски Технологии


Види повеќе
46.520 MKD
icon

3. Технологија, Развој


Види повеќе
45.945 MKD
icon

4. Менаџмент


Види повеќе
40.500 MKD
icon

5. Лизинг


Види повеќе
36.011 MKD
icon

6. Банкарство


Види повеќе
33.952 MKD
icon

7. Човечки Ресурси


Види повеќе
33.830 MKD
icon

8. Рударство, Металургија


Види повеќе
32.396 MKD
icon

9. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.019 MKD
icon

10. Телекомуникации


Види повеќе
31.944 MKD
icon

11. Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.089 MKD
icon

12. Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.571 MKD
icon

13. Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.998 MKD
icon

14. Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.906 MKD
icon

15. Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
29.442 MKD
icon

16. Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.406 MKD
icon

17. Осигурување


Види повеќе
28.261 MKD
icon

18. Механички Инженеринг


Види повеќе
28.062 MKD
icon

19. Градежништво и Недвижности


Види повеќе
27.505 MKD
icon

20. Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.745 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата