logo

Листа на категории каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Топ Менаџмент


Види повеќе
70.942 MKD
icon

2. Информациски Технологии


Види повеќе
46.083 MKD
icon

3. Технологија, Развој


Види повеќе
45.530 MKD
icon

4. Менаџмент


Види повеќе
40.784 MKD
icon

5. Лизинг


Види повеќе
35.189 MKD
icon

6. Човечки Ресурси


Види повеќе
34.069 MKD
icon

7. Банкарство


Види повеќе
33.584 MKD
icon

8. Рударство, Металургија


Види повеќе
32.396 MKD
icon

9. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.280 MKD
icon

10. Телекомуникации


Види повеќе
31.983 MKD
icon

11. Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.365 MKD
icon

12. Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
30.492 MKD
icon

13. Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
30.365 MKD
icon

14. Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.350 MKD
icon

15. Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.776 MKD
icon

16. Корисничка Поддршка


Види повеќе
29.108 MKD
icon

17. Механички Инженеринг


Види повеќе
28.661 MKD
icon

18. Осигурување


Види повеќе
28.260 MKD
icon

19. Градежништво и Недвижности


Види повеќе
27.744 MKD
icon

20. Хемиска Индустрија


Види повеќе
27.157 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата