logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.610 MKD
icon

2. Општа работа


Види повеќе
19.255 MKD
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
21.395 MKD
icon

4. Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.430 MKD
icon

5. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.236 MKD
icon

6. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.353 MKD
icon

7. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
23.059 MKD
icon

8. Администрација


Види повеќе
23.141 MKD
icon

9. Преведување, толкување


Види повеќе
23.199 MKD
icon

10. Култура и Уметност


Види повеќе
23.371 MKD
icon

11. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.720 MKD
icon

12. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.103 MKD
icon

13. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
24.923 MKD
icon

14. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.102 MKD
icon

15. Автомобилска Индустрија


Види повеќе
25.619 MKD
icon

16. Трговија


Види повеќе
25.661 MKD
icon

17. Право и Законодавство


Види повеќе
25.732 MKD
icon

18. Производство


Види повеќе
25.807 MKD
icon

19. Транспорт, Логистика


Види повеќе
26.291 MKD
icon

20. Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.745 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата