logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.650 MKD
icon

2. Општа работа


Види повеќе
19.225 MKD
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
21.523 MKD
icon

4. Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.740 MKD
icon

5. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.137 MKD
icon

6. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.190 MKD
icon

7. Администрација


Види повеќе
22.200 MKD
icon

8. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
22.559 MKD
icon

9. Преведување, толкување


Види повеќе
23.199 MKD
icon

10. Култура и Уметност


Види повеќе
23.549 MKD
icon

11. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.580 MKD
icon

12. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
24.574 MKD
icon

13. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.576 MKD
icon

14. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
24.960 MKD
icon

15. Право и Законодавство


Види повеќе
25.048 MKD
icon

16. Автомобилска Индустрија


Види повеќе
25.411 MKD
icon

17. Производство


Види повеќе
25.470 MKD
icon

18. Трговија


Види повеќе
25.503 MKD
icon

19. Транспорт, Логистика


Види повеќе
25.837 MKD
icon

20. Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.858 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата