logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

93.182 MKD
Види повеќе

2. ИТ Директор Топ Менаџмент

84.986 MKD
Види повеќе

3. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

79.924 MKD
Види повеќе

4. Директор за лизинг Лизинг

73.837 MKD
Види повеќе

5. IT Architect Информациски Технологии

70.172 MKD
Види повеќе

6. Директор за продажба Топ Менаџмент

69.310 MKD
Види повеќе

7. Java Programmer Информациски Технологии

64.109 MKD
Види повеќе

8. Извршен директор Топ Менаџмент

63.799 MKD
Види повеќе

9. Пилот Транспорт, Логистика

63.515 MKD
Види повеќе

10. Product owner Менаџмент

63.198 MKD
Види повеќе

11. Software Engineer Информациски Технологии

62.086 MKD
Види повеќе

12. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

62.076 MKD
Види повеќе

13. IT Project Manager Информациски Технологии

61.799 MKD
Види повеќе

14. ИТ Менаџер Менаџмент

61.714 MKD
Види повеќе

15. Operations Manager Топ Менаџмент

61.048 MKD
Види повеќе

16. Судија Право и Законодавство

60.153 MKD
Види повеќе

17. Технички директор Топ Менаџмент

58.683 MKD
Види повеќе

18. Менаџер на сектор финансии Менаџмент

58.565 MKD
Види повеќе

19. Маркетинг директор Топ Менаџмент

57.336 MKD
Види повеќе

20. Директор за производство Топ Менаџмент

57.144 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата