logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

101.215 MKD
Види повеќе

2. ИТ Директор Топ Менаџмент

80.414 MKD
Види повеќе

3. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

80.372 MKD
Види повеќе

4. Директор за лизинг Лизинг

75.238 MKD
Види повеќе

5. Директор за продажба Топ Менаџмент

68.307 MKD
Види повеќе

6. Извршен директор Топ Менаџмент

67.959 MKD
Види повеќе

7. IT Architect Информациски Технологии

66.585 MKD
Види повеќе

8. Software Engineer Информациски Технологии

64.378 MKD
Види повеќе

9. Java Programmer Информациски Технологии

64.153 MKD
Види повеќе

10. ИТ Менаџер Менаџмент

63.311 MKD
Види повеќе

11. Директор за производство Топ Менаџмент

61.738 MKD
Види повеќе

12. Пилот Транспорт, Логистика

61.615 MKD
Види повеќе

13. Судија Право и Законодавство

60.153 MKD
Види повеќе

14. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

60.095 MKD
Види повеќе

15. Product owner Менаџмент

58.602 MKD
Види повеќе

16. Технички директор Топ Менаџмент

58.587 MKD
Види повеќе

17. Менаџер за регулаторни работи Фармацевтска Индустрија

56.778 MKD
Види повеќе

18. Маркетинг директор Топ Менаџмент

56.397 MKD
Види повеќе

19. Програмер Информациски Технологии

56.363 MKD
Види повеќе

20. Инженер DevOps Информациски Технологии

55.879 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата