logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

104.381 MKD
Види повеќе

2. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

87.877 MKD
Види повеќе

3. ИТ Директор Топ Менаџмент

75.103 MKD
Види повеќе

4. Директор за лизинг Лизинг

74.172 MKD
Види повеќе

5. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

69.776 MKD
Види повеќе

6. IT Architect Информациски Технологии

68.766 MKD
Види повеќе

7. Директор за продажба Топ Менаџмент

66.871 MKD
Види повеќе

8. Технички директор Топ Менаџмент

63.791 MKD
Види повеќе

9. Извршен директор Топ Менаџмент

63.569 MKD
Види повеќе

10. Пилот Транспорт, Логистика

61.825 MKD
Види повеќе

11. Економски/Финансиски менаџер Топ Менаџмент

61.804 MKD
Види повеќе

12. ИТ Менаџер Менаџмент

61.204 MKD
Види повеќе

13. Менаџер на сектор финансии Менаџмент

60.715 MKD
Види повеќе

14. IT Project Manager Информациски Технологии

59.289 MKD
Види повеќе

15. Судија Право и Законодавство

58.327 MKD
Види повеќе

16. Software Engineer Информациски Технологии

58.299 MKD
Види повеќе

17. IT Product Manager Информациски Технологии

57.764 MKD
Види повеќе

18. Product owner Менаџмент

57.336 MKD
Види повеќе

19. Раководител на правна служба Менаџмент

57.099 MKD
Види повеќе

20. Директор за логистика Топ Менаџмент

56.389 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата