ПелагонискиПозиции со најниска плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Пакувач - Производство 14.500
Шивач - Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија 14.500
Спасувач, Инструктор за пливање - Туризам, Гастрономија, Хотелиерство 14.500
Негувател, Личен асистент - Медицина и Социјална заштита 14.500
Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување 14.500
Помошник наставник - Образование, Наука и Истражување 14.500
Санитар - Медицина и Социјална заштита 14.500
Менаџер на училишна кантина - Образование, Наука и Истражување 14.500
Професионален шминкер, Произведувач на перики - Култура и Уметност 14.500
Работник за грижа на животни - Земјоделство, Прехранбена индустрија 14.500
App Name -