ПелагонискиПозиции со највисока плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Извршен директор - Топ Менаџмент 71.250
Главен извршен директор - Топ Менаџмент 71.123
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент 64.082
ИТ Директор - Топ Менаџмент 63.463
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика 59.067
Директор за лизинг - Лизинг 57.364
Директор за логистика - Топ Менаџмент 56.252
Директор на оддел - Јавна администрација, Самоуправа 54.957
Пилот - Транспорт, Логистика 54.035
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент 52.557
App Name -