СевероисточенПозиции со највисока плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Извршен директор - Топ Менаџмент 72.823
Главен извршен директор - Топ Менаџмент 72.692
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент 65.496
ИТ Директор - Топ Менаџмент 64.863
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика 60.044
Директор за лизинг - Лизинг 58.630
Директор за логистика - Топ Менаџмент 57.493
IT Project Manager - Информациски Технологии 55.445
Пилот - Транспорт, Логистика 54.928
Економски/Финансиски менаџер - Топ Менаџмент 53.717
App Name -