СевероисточенПозиции со највисока плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Главен извршен директор - Топ Менаџмент 90.874
Регионален Менаџер / Директор - Топ Менаџмент 70.250
Извршен директор - Топ Менаџмент 67.256
ИТ Директор - Топ Менаџмент 64.154
Директор за лизинг - Лизинг 63.706
Контролор за воздушен сообраќај - Транспорт, Логистика 60.374
Java Programmer - Информациски Технологии 56.172
IT Architect - Информациски Технологии 55.882
IT Project Manager - Информациски Технологии 54.331
Пилот - Транспорт, Логистика 53.502
App Name -