logo

Избирање на примерок

Изберете позиција за која би сакале да добиете детална анализа за плата. Со избирање на дополнителни критериуми може да го дефинирате примерокот од кој ќе биде генериран вашиот извештај за плата.

Изборот на позицијата е задолжителен, а другите критериуми може да бидат избрани по ваша желба.

избриши
избриши
избриши
избриши

Содржина на нарачката:
Извештај за плата Pro
Вкупно без ДДВ: 6.150,00 MKD
ДДВ: 18 %
За плаќање (со вклучен ДДВ): 7.257,00 MKD