logo

Бидете сигурни кога одлучувате за платите

Податоците од Mojaplata.mk ќе ви помогнат да ги усогласите очекувањата за плата на потенцијалните и сегашните вработени со вашите можности за плаќање. Дали сте заинтересирани за информации за платите од реални корисници во Македонија?

Повеќе информации

Зошто да верувате во истражувањето за плати Mojaplata.mk?

Број на податоци

Клиенти

Број на позиции

Одлучувајте врз основа на релевантни податоци

Која е методологијата на собирање податоци на MojaPlata.mk?

Од започнувањето на онлајн истражувањето за плати во Македонија, постојано ја подобруваме методологијата за собирање податоци. Околу 70% од пополнетите прашалници кои се прибрани од страна на реални корисници влегуваат во прочистената база за да можеме да ги отстраниме повторувањата или екстремите.

Од 2018 година износот на платите го пресметуваме со помош на квантилната регресија која ги зема предвид врските помеѓу позициите, регионите, големината на компаниите, образованието, работното искуство и возраста. Регресивниот статистички модел ни овозможува да го процениме износот на платата и за позициите со мал број на испитаници, доколку се пополнети најмалку 20 валидни прашалници за позицијата.

Повеќе за методологијата на собирање податоци

Алатка за плати за стратегија за наградување

Алатката за плати е наменета за професионалци кои треба да ги одредат платите на вработените. Таа ви дава доверба при носење на стратешки одлуки благодарение на информациите кои доаѓаат директно од пазарот на трудот и го заштедува вашето драгоцено време.

Пробај бесплатно Повеќе информации

Извештаи за плата во други земји

Дознајте како се движат платите во другите земји

Алатката за плати овозможува пристап до податоците за плата за сите вклучени позиции. Ова е единствена алатка бидејќи во овозможува пристап до информации за други земји, како и за вашата земја.

Можете да пристапите до податоците за плата во која било земја од една корисничка сметка. Доколку се одлучите за повеќе земји, ќе добиете попуст за едногодишен пристап до алатката за плати.

Пробај бесплатно

Функции на алатката за плати

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Методологија

Собираме податоци од 2018 година и продолжуваме со подобрување на методологијата за нивна обработка

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Податоци од луѓе

Пополнетите прашалници поминуваат низ процес на строга проверка и прочистување

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Преглед на бенефиции

Алатката овозможува анализа на финансиските и нефинансиските бенефиции на вработените

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Интуитивен интерфејс

На едноставен начин ќе може самостојно да го подготвите буџетот за плати

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Јасно прикажување на податоци

Резултатите од алатката се јасни и лесно разбирливи, како што признаваат и нашите клиенти

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Достапност на податоци

Благодарение на онлајн решението луѓето од вашиот тим имаат неограничен пристап до податоците

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Редовна споредба

Автоматско квартално споредување на платите на вработените со платите на пазарот

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Зачувување на записи

Опција да ги зачувате избраните позиции и да се вратите на нив во секое време

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Извоз на извештаи

Извештајот може да биде генериран или испечатен во PDF формат

Извештај за одредување на плата

Извештајот за плата е релевантен извор на информации за HR специјалисти и професионалци на кои им е потребна основа за ефикасно одредување на платите на потенцијалните и сегашните вработени.
Извештајот за платата ја содржи платата за работното место според регионот, образованието, работното искуство или возраста, а покрај вкупната плата, извештајот го прикажува и износот на одделните компоненти на платата и нефинансиските бенефиции.

Цена:

6.150 MKD*

Нарачај Примерок од извештајот

*Цената е без ДДВ.

Mojaplata.mk ценовник | ЗА КОМПАНИИ

Алатка за плати

Основа за одредување на платите на вработените и стратегијата за наградување

Неограничен број позиции

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на плата
 • Анализа на нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции


 • Извоз на извештаи во PDF
 • Зачувување на извештаи за понатамошна употреба
 • Редовна споредба на платите на вработените со моменталните плати на пазарот
 • E-mail и телефонска поддршка

92.300 MKD*

Пробај бесплатно
Извештај за плата

Основа за интервју за работа, евалуација или повторна проценка на платите на вработените

1 позиција

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на плата
 • Анализа на нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции


 • Еднократен извештај за плата
 • E-mail со линк до извештајот и неговата PDF верзија

6.150 MKD*

Нарачај

Примерок од извештајот

*Цените се без 18% ДДВ
Доколку сте заинтересирани за услуга по договор, контактирајте нè на [email protected].