logo

Податоци за решенија за плата

Податоците од Mojaplata.mk ќе ви помогнат да ги усогласите очекувањата за плата на потенцијалните и сегашните вработени со вашите можности за плаќање. Дали сте заинтересирани за информации за платите од реални корисници во Македонија?

Зошто да верувате во истражувањето за плати Mojaplata.mk?

19.073 Потврдени профили
1100+ Клиенти
530 + Број на позиции

Кога ќе ви помогнат извештаите од Mojaplata.mk

Регрутирање на нови вработени

 • Обезбедување информации за просечните плати и трендовите на платите за различни позиции и индустрии.
 • Помогнете во поставувањето атрактивни и конкурентни понуди за плати за новите вработени.
 • Поддршка на професионалци за човечки ресурси при привлекување квалификувани кандидати за слободни позиции.

Редовна ревизија на платите

 • Споредување на нивоата на плати во индустријата и информирање за моменталната структура на платите според искуство, образование или големина на компанијата.
 • Помош во одредувањето на фер опсегот на плати за поединечни позиции во организацијата.
 • Обезбедување дека платите одговараат на тековните трендови на пазарот на труд и внатрешните политики на компанијата.

Проширување на нов пазар

 • Обезбедување компаративни податоци за условите за плаќање и политиките за плаќање низ регионите и индустриите.
 • Помогнете им на професионалците за човечки ресурси да постават конкурентни стратегии за плата за нов пазар.
 • Прилагодување на локалните услови преку информации и анализи достапни на Mojaplata.mk.

Mojaplata.mk ценовник | ЗА КОМПАНИИ

Извештај за плата

1 позиција за една година

6.150,00 MKD*

Пристап за 1 корисник

Содржина на извештајот:

 • Плата за работното место по регион, образование, искуство, големина на компанија, возраст
 • Дистрибуција на испитаниците во појаси на плати
 • Опсег на плати
 • Преглед на сите 16 мониторирани нефинансиски придобивки
 • Анализа на финансиски придобивки

Најпопуларен

Salary tool 20

20 positions for 1 year

73.800,00 MKD*

Пристап за 1 корисник

Сè од PRO извештајот за плата плус:

 • Пристап до 1 земја
 • Поддршка за корисници преку е-пошта и телефон

Алатка за плати

Неограничен број на работни места за 1 година

104.000,00 MKD*

Пристап за неограничен број корисници

Сè од PRO извештајот за плата плус:

 • Пристап до 1 земја
 • Поддршка за корисници преку е-пошта и телефон

*Цените се без 18% ДДВ

Онлајн алатка за плата

Извештаи за плата

Извештајот за плата обезбедува релевантен извор на информации за специјалистите за човечки ресурси на кои им се потребни податоци за ефективно одредување на платата на потенцијалниот, како и на сегашниот вработен.

Извештајот за плата содржи:

 • плата за позицијата (по регион, образование, искуство, големина на компанија, возраст, земајќи ја предвид индустријата)
 • износот на поединечните компоненти на платата
 • нефинансиски придобивки

Кумулирани позиции

Пресметајте ја платата на вработениот од улогите што ги извршува. Добијте преглед на платите на избраните позиции, чии активности ги извршува вашиот вработен. Во предвид се земаат и регионот, индустријата, практиката и големината на компанијата.

Функции на алатката за плати

Достапност на податоци

Благодарение на онлајн решението луѓето од вашиот тим имаат неограничен пристап до податоците

Редовна споредба

Автоматско квартално споредување на платите на вработените со платите на пазарот

Извоз на извештаи

Извештајот може да биде генериран или испечатен во PDF формат

Јасно прикажување на податоци

Резултатите од алатката се јасни и лесно разбирливи, како што признаваат и нашите клиенти

Податоци од луѓе

Пополнетите прашалници поминуваат низ процес на строга проверка и прочистување

Преглед на бенефиции

Алатката овозможува анализа на финансиските и нефинансиските бенефиции на вработените

Извештај за одредување на плата

Детален извештај за 1 позиција

Извештајот за плата е релевантен извор на информации за HR специјалисти и професионалци на кои им е потребна основа за ефикасно одредување на платите на потенцијалните и сегашните вработени.

Извештајот за платата ја содржи платата за работното место според регионот, образованието, работното искуство или возраста, а покрај вкупната плата, извештајот го прикажува и износот на одделните компоненти на платата и нефинансиските бенефиции.

Цена:

6.150,00 MKD*

*Цената е без ДДВ.

Клиенти искуство со нашата методологија

Најчесто поставувани прашања за методологијата на собирање податоци на Mojaplata.mk

Mojaplata.mk собира податоци директно од вработените. Секој вработен има суштинска потреба да знае дали е фер платен, а стотици луѓе секојдневно ги споредуваат своите плати на нашата веб-страница. На овој начин природно добиваме податоци од различни вработени од различни типови на компании, од мали семејни бизниси до големи мултинационални корпорации.

Методологијата на истражувањето автоматски ги открива екстремните вредности уште од самиот почеток. Тие се проценуваат во однос на позицијата и регионот. Екстремните вредности се детектираат и не влегуваат во понатамошните пресметки. Искуството покажува дека 10% од влезните податоци не го поминуваат овој филтер.

Методологијата е подготвена и за тоа. Кога учесникот во истражувањето ќе го пополни прашалникот повеќе од еднаш, системот го открива дупликатот и гарантира дека само еден прашалник ќе влезе во завршните пресметки. Ние сме многу строги во врска со ова: статистиката покажува дека 20% од влезните податоци се отстранети токму поради овој филтер за дупликати. Само прилагодените податоци влегуваат во конечните пресметки од кои се изведуваат извештаите.

Ние ги пресметувате платите со користење на квантилна регресија која ги зема предвид односите помеѓу позициите, регионите, големината на компанијата, образованието, работното искуство и возраста. Регресивниот статистички модел овозможува точно да се процени висината на платата дури и со мал број на испитаници во примерокот доколку има барем 50 валидно пополнети прашалници во базата на податоци. Во случај да не располагаме со толкав број на податоци во примерокот, резултатите се формираат од податоците во моделот за естимација.

Ние ги споредуваме податоци за плати со неколку извори, особено со платите во огласите за работа, но и со алтернативните доставувачи на податоци за плати.

Истражувањето за плати собира податоци постојано, 100 – 500 испитаници се додаваат во истражувањето секој ден. Секој квартал, моделите за регресија и естимација се рекалкулираат, со што се обезбедува максимална навременост на податоците во нашите извештаи за плати.

Списокот на работни позиции во истражувањето за плати се заснова на пазарот на трудот и постојано се ажурира врз основа на предлози од кандидати и работодавачи. Конечниот список го рефлектира и бројот на вработени на специфични позиции бидејќи особено ја земаме предвид можноста за прибирање релевантни количини на податоци. Избегнуваме вклучување на многу специфични позиции кои се минимално застапени на пазарот на трудот бидејќи не можевме да ги гарантираме посакуваните резултати. Во вакви случаи, препорачуваме да побарате поопшта или поврзана позиција и да се земе предвид опсегот на плати.
Преземете го тековниот список на работни позиции поделен на одделни области на работа. Доколку некоја позиција недостасува на списокот, контактирајте нѐ..

Клиентот може да купи извештај за плата за одредена позиција или годишен пристап до алатката за плати за избраните земји. Овие услуги може и да се комбинираат. Цената за извештајот и алатката за плати зависи од избраната земја за која услугата е нарачана. Превземете го ценовникот на извештајот за плата и алатката за плати (PDF) .

Повеќе за целата методологија на истражувањето за плати можете да прочитате на страницата Како работи истражувањето за плати Mojaplata.mk.
Не го пронајдовте тоа што го баравте? Испратете ни го вашето прашање на [email protected]
Доколку сте заинтересирани за услуга по договор, контактирајте нè на [email protected].