logo

Бидете сигурни кога одлучувате за платите

Податоците од Mojaplata.mk ќе ви помогнат да ги усогласите очекувањата за плата на потенцијалните и сегашните вработени со вашите можности за плаќање. Дали сте заинтересирани за информации за платите од реални корисници во Македонија?

Повеќе информации

Зошто да верувате во истражувањето за плати Mojaplata.mk?

Број на податоци

Клиенти

Број на позиции

Најчесто поставувани прашања за методологијата на собирање податоци на Mojaplata.mk

Mojaplata.mk собира податоци директно од вработените. Секој вработен има суштинска потреба да знае дали тој или таа се соодветно платени па затоа илјадници луѓе секојдневно ги споредуваат своите плати на нашата веб страна. На овој начин, по природен пат добиваме податоци од различни вработени кои работат во различни типови на компании, од семејни бизниси па се до големи мултинационални корпорации.

Методологијата на истражувањето автоматски ги открива екстремните вредности уште од самиот почеток. Тие се проценуваат во однос на позицијата и регионот. Екстремните вредности се детектираат и не влегуваат во понатамошните пресметки. Искуството покажува дека 10% од влезните податоци не го поминуваат овој филтер.

Методологијата е подготвена и за тоа. Кога учесникот во истражувањето ќе го пополни прашалникот повеќе од еднаш, системот го открива дупликатот и гарантира дека само еден прашалник ќе влезе во завршните пресметки. Ние сме многу строги во врска со ова: статистиката покажува дека 20% од влезните податоци се отстранети токму поради овој филтер за дупликати. Само прилагодените податоци влегуваат во конечните пресметки од кои се изведуваат извештаите.

Ние ги пресметувате платите со користење на квантилна регресија која ги зема предвид односите помеѓу позициите, регионите, големината на компанијата, образованието, работното искуство и возраста. Регресивниот статистички модел овозможува точно да се процени висината на платата дури и со мал број на испитаници во примерокот доколку има барем 20 валидно пополнети прашалници во базата на податоци. Во случај да не располагаме со толкав број на податоци во примерокот, резултатите се формираат од податоците во моделот за естимација.

Ние ги споредуваме податоци за плати со неколку извори, особено со платите во огласите за работа, но и со алтернативните доставувачи на податоци за плати.

Истражувањето за плати собира податоци постојано, 100 – 500 испитаници се додаваат во истражувањето секој ден. Секој квартал, моделите за регресија и естимација се рекалкулираат, со што се обезбедува максимална навременост на податоците во нашите извештаи за плати.

Списокот на работни позиции во истражувањето за плати се заснова на пазарот на трудот и постојано се ажурира врз основа на предлози од кандидати и работодавачи. Конечниот список го рефлектира и бројот на вработени на специфични позиции бидејќи особено ја земаме предвид можноста за прибирање релевантни количини на податоци. Избегнуваме вклучување на многу специфични позиции кои се минимално застапени на пазарот на трудот бидејќи не можевме да ги гарантираме посакуваните резултати. Во вакви случаи, препорачуваме да побарате поопшта или поврзана позиција и да се земе предвид опсегот на плати.
Преземете го тековниот список на работни позиции поделен на одделни области на работа. Доколку некоја позиција недостасува на списокот, контактирајте нѐ..

Клиентот може да купи извештај за плата за одредена позиција или годишен пристап до алатката за плати за избраните земји. Овие услуги може и да се комбинираат. Цената за извештајот и алатката за плати зависи од избраната земја за која услугата е нарачана. Превземете го ценовникот на извештајот за плата и алатката за плати (PDF) .

Повеќе за целата методологија на истражувањето за плати можете да прочитате на страницата Како работи истражувањето за плати Mojaplata.mk.
Не го пронајдовте тоа што го баравте? Испратете ни го вашето прашање на [email protected]

Алатка за плати за стратегија за наградување

Алатката за плати е наменета за професионалци кои треба да ги одредат платите на вработените. Таа ви дава доверба при носење на стратешки одлуки благодарение на информациите кои доаѓаат директно од пазарот на трудот и го заштедува вашето драгоцено време.

Пробај бесплатно Повеќе информации

Извештаи за плата во други земји

Дознајте како се движат платите во другите земји

Алатката за плати ви овозможува пристап до податоците за плата за сите вклучени позиции. Ова е уникатна алатка бидејќи овозможува и пристап до информации за други земји, како и за вашата земја.

Можете да пристапите до податоците за плата во било која земја од една корисничка сметка.

Пробај бесплатно

Кумулирани позиции

Составете плата за вработениот од повеќето позиции што тој/таа ги извршува.

Добијте преглед на платите за избраните позиции што ги извршува вашиот вработен. Овој извештај, исто така го зема во предвид регионот, индустријата, работното искуство и големината на компанијата.

Обидете се со кумулирани позиции

Функции на алатката за плати

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Методологија

Собираме податоци од 2018 година и продолжуваме со подобрување на методологијата за нивна обработка

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Податоци од луѓе

Пополнетите прашалници поминуваат низ процес на строга проверка и прочистување

LS_PP2_ToolFuncPositionsComparisonTitle
Споредба на позицијата

Можете да додадете која било позиција во споредбата и да ги видите разликите во платите помеѓу позициите во јасна табела.

LS_PP2_CustomJobPanel
Кумулирани позиции

Ако вработениот извршува повеќе од една активност од различни позиции, модулот ви овозможува да добиете преглед на платите во сите позиции на еден екран.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Преглед на бенефиции

Алатката овозможува анализа на финансиските и нефинансиските бенефиции на вработените

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Интуитивен интерфејс

На едноставен начин ќе може самостојно да го подготвите буџетот за плати

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Јасно прикажување на податоци

Резултатите од алатката се јасни и лесно разбирливи, како што признаваат и нашите клиенти

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Достапност на податоци

Благодарение на онлајн решението луѓето од вашиот тим имаат неограничен пристап до податоците

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Редовна споредба

Автоматско квартално споредување на платите на вработените со платите на пазарот

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Зачувување на записи

Опција да ги зачувате избраните позиции и да се вратите на нив во секое време

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Извоз на извештаи

Извештајот може да биде генериран или испечатен во PDF формат

Извештај за одредување на плата

Извештајот за плата е релевантен извор на информации за HR специјалисти и професионалци на кои им е потребна основа за ефикасно одредување на платите на потенцијалните и сегашните вработени.
Извештајот за платата ја содржи платата за работното место според регионот, образованието, работното искуство или возраста, а покрај вкупната плата, извештајот го прикажува и износот на одделните компоненти на платата и нефинансиските бенефиции.

Цена:

6.150,00 MKD*

Нарачај Примерок од извештајот

*Цената е без ДДВ.

Клиенти искуство со нашата методологија

Mojaplata.mk ценовник | ЗА КОМПАНИИ

Извештај за плата

1 позиција

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на плата
 • Анализа на нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции


 • Еднократен извештај за плата
 • E-mail со линк до извештајот и неговата PDF верзија

6.150,00 MKD*

Нарачај

Примерок од извештајот

Алатка за плати

Неограничен број позиции

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на плата
 • Анализа на нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции


 • Извоз на извештаи во PDF
 • Зачувување на извештаи за понатамошна употреба
 • Редовна споредба на платите на вработените со моменталните плати на пазарот
 • E-mail и телефонска поддршка

92.300,00 MKD*

Пробај бесплатно
*Цените се без 18% ДДВ
Доколку сте заинтересирани за услуга по договор, контактирајте нè на [email protected].