logo

Пробајте ја алатката за плати 7 дена бесплатно

Што е вклучено во бесплатната верзија?

Целосна функционалност на алатката за плати за позиции во Образование, наука и истражување во времетраење од 7 дена

    • Неограничен пристап до корисничката сметка
    • Можност за зачувување на позиции и враќање на нив во секое време
    • Во случај на купување на целосната верзија се зачувуваат претходно избраните поставки
    • Техничка поддршка (e-mail, телефон)
pdf export icon

Извоз на извештаи во PDF формат

region data icon

Добро уредени податоци за плати според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст

benefits icon

Преглед на финансиски и нефинансиски бенефиции