logo

Пробајте ја алатката за плати 7 дена бесплатно

Што е вклучено во бесплатната верзија?
  • Целосна функционалност на алатката за плати за позиции во
    • категорија Образование, Наука и Истражување
    во времетраење од 7 дена
  • Неограничен пристап до корисничката сметка
  • Можност за зачувување на позиции и враќање на нив во секое време
  • Во случај на купување на целосната верзија се зачувуваат претходно избраните поставки
  • Техничка поддршка (e-mail, телефон)