logo

Ви подготвивме интересна ранг листа, каде што ги прикажуваме најдобро и најлошо платените земји, категории или позиции.

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата

Донесете правилни одлуки за платите

Добијте пристап до најновите податоци за плати за 700+ позиции.

 • Опсег на плата
 • Распределба на плата
 • Плата за сектор
 • Плати според работно искуство
 • Плати според образование
 • Плати според големината на компанија
 • Плати според регион
 • Плати според старосна група
 • Компензациски пакет
 • Нефинансиски бенефиции
 • Опис на работно место
Добијте го извештајот за плата

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата

Вести

News heading Што е ново на Моја Плата?

Mojaplata.mk е најголемото истражување за плати, со база од 20.000 податоци од реални корисници од Македонија кои ќе ви помогнат да ги усогласите очекувањата за плата на потенцијалните и сегашните вра...