logo

Листа на категории каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Топ Менаџмент


Види повеќе
80.815 MKD
icon

2. Информациски Технологии


Види повеќе
51.514 MKD
icon

3. Технологија, Развој


Види повеќе
44.479 MKD
icon

4. Менаџмент


Види повеќе
43.962 MKD
icon

5. Лизинг


Види повеќе
42.431 MKD
icon

6. Банкарство


Види повеќе
36.447 MKD
icon

7. Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
34.855 MKD
icon

8. Телекомуникации


Види повеќе
34.540 MKD
icon

9. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.497 MKD
icon

10. Човечки Ресурси


Види повеќе
33.273 MKD
icon

11. Градежништво и Недвижности


Види повеќе
32.549 MKD
icon

12. Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
32.184 MKD
icon

13. Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
32.047 MKD
icon

14. Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
31.912 MKD
icon

15. Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.151 MKD
icon

16. Осигурување


Види повеќе
30.924 MKD
icon

17. Механички Инженеринг


Види повеќе
30.584 MKD
icon

18. Корисничка Поддршка


Види повеќе
30.394 MKD
icon

19. Рударство, Металургија


Види повеќе
30.186 MKD
icon

20. Право и Законодавство


Види повеќе
28.747 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата