logo

Листа на категории каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Топ Менаџмент


Види повеќе
61.788 MKD
icon

2. Информациски Технологии


Види повеќе
47.765 MKD
icon

3. Менаџмент


Види повеќе
42.215 MKD
icon

4. Лизинг


Види повеќе
35.686 MKD
icon

5. Технологија, Развој


Види повеќе
35.040 MKD
icon

6. Банкарство


Види повеќе
34.283 MKD
icon

7. Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.463 MKD
icon

8. Градежништво и Недвижности


Види повеќе
30.371 MKD
icon

9. Човечки Ресурси


Види повеќе
29.899 MKD
icon

10. Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
29.627 MKD
icon

11. Телекомуникации


Види повеќе
29.619 MKD
icon

12. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
29.542 MKD
icon

13. Право и Законодавство


Види повеќе
29.402 MKD
icon

14. Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.356 MKD
icon

15. Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
28.667 MKD
icon

16. Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
28.363 MKD
icon

17. Механички Инженеринг


Види повеќе
27.781 MKD
icon

18. Автомобилска Индустрија


Види повеќе
26.642 MKD
icon

19. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
26.176 MKD
icon

20. Рударство, Металургија


Види повеќе
25.980 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата