logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Телекомуникации вообичаено се движи од 15.860 MKD (минимална плата) до 57.604 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Телекомуникации
20K
30K
40K
50K
 
10% заработуваат помалку 16K MKD
10% заработуваат повеќе 58K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data Station Testing Specialist

18.651 - 52.695 MKD
Види повеќе

ICT Specialist

18.827 - 52.752 MKD
Види повеќе

Mobile Network Development Specialist

28.922 - 75.057 MKD
Види повеќе

Network Modelling Specialist

22.741 - 65.341 MKD
Види повеќе

Network Strategy Specialist

31.803 - 86.548 MKD
Види повеќе

Network and Service Operation Specialist

22.003 - 60.239 MKD
Види повеќе

OSS/BSS Specialist

27.068 - 72.498 MKD
Види повеќе

Radio Network Optimization Specialist

29.461 - 75.077 MKD
Види повеќе

Radio Network Planning Specialist

27.216 - 70.686 MKD
Види повеќе

Roaming Specialist

21.471 - 55.937 MKD
Види повеќе

Switching Network Development Specialist

18.367 - 51.939 MKD
Види повеќе

Telecommunication Specialist

16.947 - 49.301 MKD
Види повеќе

Telecommunications Product Development Specialist

22.655 - 61.510 MKD
Види повеќе

Telecommunications Service Development Specialist

23.868 - 64.668 MKD
Види повеќе

Transmission Netw. Analysis&Development Specialist

21.583 - 56.826 MKD
Види повеќе

Дизајнер на телекомуникациска мрежа

29.115 - 60.948 MKD
Види повеќе

Поштар

14.900 - 30.740 MKD
Види повеќе

Склопувач / Составувач

14.900 - 38.876 MKD
Види повеќе

Техничар

14.900 - 40.317 MKD
Види повеќе

Технички персонал

14.900 - 34.448 MKD
Види повеќе