logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Осигурување вообичаено се движи од 14.001 MKD (минимална плата) до 49.690 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Осигурување
20K
30K
40K
 
10% заработуваат помалку 14K MKD
10% заработуваат повеќе 50K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Health Program Development Specialist

18.633 - 55.189 MKD
Види повеќе

Product Development Specialist

20.930 - 62.586 MKD
Види повеќе

Администратор за осигурителни полиси

16.727 - 34.166 MKD
Види повеќе

Актуар

23.421 - 78.464 MKD
Види повеќе

Директор на филијала

32.772 - 94.787 MKD
Види повеќе

Менаџер на оддел

25.263 - 86.850 MKD
Види повеќе

Осигурителен брокер

19.432 - 42.549 MKD
Види повеќе

Проценител за ризик

16.558 - 54.019 MKD
Види повеќе

Сметководител

15.574 - 35.960 MKD
Види повеќе

Советник за загуба

13.926 - 46.677 MKD
Види повеќе

Специјалист за контрола на исплата на осигурување

12.396 - 46.707 MKD
Види повеќе

Специјалист за набавка на здравствена заштита

15.531 - 53.094 MKD
Види повеќе

Специјалист за реосигурување

18.304 - 54.779 MKD
Види повеќе

Техничар за осигурување

13.860 - 49.002 MKD
Види повеќе