logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Осигурување вообичаено се движи од 24.664 MKD (минимална плата) до 56.671 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Осигурување
30K
40K
50K
 
10% заработуваат помалку 25K MKD
10% заработуваат повеќе 57K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Health Program Development Specialist

Види повеќе

Product Development Specialist

Види повеќе

Администратор за осигурителни полиси

20.564 - 39.976 MKD
Види повеќе

Актуар

Види повеќе

Директор на филијала

Види повеќе

Менаџер на оддел

Види повеќе

Осигурителен брокер

24.237 - 49.109 MKD
Види повеќе

Проценител за ризик

Види повеќе

Сметководител

24.377 - 38.904 MKD
Види повеќе

Советник за загуба

Види повеќе

Специјалист за контрола на исплата на осигурување

Види повеќе

Специјалист за набавка на здравствена заштита

Види повеќе

Специјалист за реосигурување

Види повеќе

Техничар за осигурување

Види повеќе