logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 20.023 MKD (минимална плата) до 55.674 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
35.126
1.301
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
32.949
1.939
icon

Администрација


Види повеќе
29.259
887
icon

Банкарство


Види повеќе
42.159
1.142
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
28.117
20
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
36.209
1.484
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
28.662
146
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
36.584
1.488
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
38.255
663
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
29.330
354
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
68.028
2.486
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
33.228
147
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
33.195
15
icon

Лизинг


Види повеќе
44.313
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
38.675
798
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
30.781
1.596
icon

Менаџмент


Види повеќе
48.709
1.366
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
39.916
14
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
37.475
470
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
31.129
271
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
30.200
210
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
30.551
714
icon

Општа работа


Види повеќе
22.657
258
icon

Осигурување


Види повеќе
36.062
29
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
32.726
362
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
icon

Производство


Види повеќе
30.258
229
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
34.628
11
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
22.593
108
icon

Телекомуникации


Види повеќе
33.624
158
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
42.392
74
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
77.897
217
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
35.289
1.096
icon

Трговија


Види повеќе
32.127
1.260
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
31.094
716
icon

Услужни дејности


Види повеќе
24.631
136
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
37.973
154
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
31.311
16
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
44.574
349