logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 19.406 MKD (минимална плата) до 53.173 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
35.418
478
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
31.510
798
icon

Администрација


Види повеќе
27.015
449
icon

Банкарство


Види повеќе
39.302
494
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
29.588
36
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
33.711
628
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
26.737
95
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
35.641
572
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
34.699
271
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
26.247
210
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
58.873
844
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
30.848
104
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
25.881
40
icon

Лизинг


Види повеќе
41.296
6
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
33.518
351
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
28.873
663
icon

Менаџмент


Види повеќе
46.631
533
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
34.241
45
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
33.511
272
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
27.711
104
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
27.631
128
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
27.875
286
icon

Општа работа


Види повеќе
20.853
170
icon

Осигурување


Види повеќе
33.469
78
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
29.000
196
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
28.228
30
icon

Производство


Види повеќе
28.098
173
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
30.832
17
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
21.001
86
icon

Телекомуникации


Види повеќе
36.502
58
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
40.107
22
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
68.102
95
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
30.547
526
icon

Трговија


Види повеќе
27.191
513
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
26.669
296
icon

Услужни дејности


Види повеќе
24.093
108
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
39.066
98
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
28.333
63
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
37.645
184