logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 17.176,00 MKD (минимална плата) до 48.880,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.688
447
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
27.361
636
icon

Администрација


Види повеќе
23.760
455
icon

Банкарство


Види повеќе
36.943
348
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
28.059
16
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
31.795
442
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
24.268
40
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
31.452
446
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
31.788
401
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
23.438
237
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
49.388
914
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
29.743
124
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
24.738
90
icon

Лизинг


Види повеќе
41.820
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.028
392
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
26.860
630
icon

Менаџмент


Види повеќе
42.829
659
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.039
30
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
30.429
132
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
25.018
128
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.070
142
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.900
332
icon

Општа работа


Види повеќе
20.630
83
icon

Осигурување


Види повеќе
30.288
70
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
28.056
213
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
27.704
14
icon

Производство


Види повеќе
26.510
56
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
37.519
34
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
18.229
37
icon

Телекомуникации


Види повеќе
32.618
76
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
44.418
42
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
68.576
57
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
25.378
407
icon

Трговија


Види повеќе
25.097
356
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.376
167
icon

Услужни дејности


Види повеќе
22.358
115
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.469
108
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.450
73
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
33.660
108