logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Економија, Финансии, Сметководство вообичаено се движи од 19.415 MKD (минимална плата) до 53.206 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Економија, Финансии, Сметководство
30K
40K
50K
 
10% заработуваат помалку 19K MKD
10% заработуваат повеќе 53K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data analyst

25.870 - 52.018 MKD
Види повеќе

Асистент на финансиски контролор

16.748 - 45.765 MKD
Види повеќе

Благајник

12.160 - 26.051 MKD
Види повеќе

Главен сметководител

22.091 - 59.418 MKD
Види повеќе

Даночен советник

22.574 - 63.096 MKD
Види повеќе

Економист

23.388 - 46.406 MKD
Види повеќе

Заменик главен сметководител

13.515 - 41.571 MKD
Види повеќе

Калкулант

13.431 - 38.986 MKD
Види повеќе

Консултант

19.020 - 61.724 MKD
Види повеќе

Помлад сметководител

22.075 - 38.118 MKD
Види повеќе

Помлад статистичар

15.866 - 43.939 MKD
Види повеќе

Помошник на даночен советник

18.158 - 34.809 MKD
Види повеќе

Помошник ревизор

17.539 - 32.143 MKD
Види повеќе

Постар сметководител

22.764 - 48.023 MKD
Види повеќе

Постар статистичар

19.097 - 58.343 MKD
Види повеќе

Ревизор

20.219 - 58.256 MKD
Види повеќе

Службеник за наплата

14.508 - 26.583 MKD
Види повеќе

Службеник за пресметка на плати

20.784 - 47.498 MKD
Види повеќе

Сметководител

21.513 - 41.424 MKD
Види повеќе

Специјалист за ДДВ

Види повеќе

Специјалист за МСФИ

Види повеќе

Специјалист за известување

15.092 - 48.047 MKD
Види повеќе

Специјалист за наплата

15.399 - 57.642 MKD
Види повеќе

Специјалист за фактурирање и плаќање

12.751 - 45.254 MKD
Види повеќе

Специјалист за финансиски пазари

21.049 - 59.974 MKD
Види повеќе

Статистичар

18.030 - 51.058 MKD
Види повеќе

Финансиски агент

18.877 - 55.745 MKD
Види повеќе

Финансиски аналитичар

20.416 - 54.092 MKD
Види повеќе

Финансиски контролор

32.403 - 75.832 MKD
Види повеќе

Финансиски советник

16.903 - 50.495 MKD
Види повеќе