logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Економија, Финансии, Сметководство вообичаено се движи од 20.219 MKD (минимална плата) до 49.266 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Економија, Финансии, Сметководство
30K
40K
 
10% заработуваат помалку 20K MKD
10% заработуваат повеќе 49K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data analyst

20.632 - 48.075 MKD
Види повеќе

Асистент на финансиски контролор

17.729 - 53.817 MKD
Види повеќе

Благајник

14.900 - 25.847 MKD
Види повеќе

Главен сметководител

21.020 - 56.982 MKD
Види повеќе

Даночен советник

24.168 - 73.641 MKD
Види повеќе

Економист

19.446 - 51.260 MKD
Види повеќе

Калкулант

14.900 - 41.292 MKD
Види повеќе

Консултант

20.860 - 62.611 MKD
Види повеќе

Помлад сметководител

18.633 - 37.467 MKD
Види повеќе

Помлад статистичар

15.635 - 42.902 MKD
Види повеќе

Помошник на даночен советник

21.207 - 40.532 MKD
Види повеќе

Помошник ревизор

16.005 - 38.306 MKD
Види повеќе

Постар сметководител

25.116 - 50.336 MKD
Види повеќе

Постар статистичар

20.624 - 64.238 MKD
Види повеќе

Ревизор

20.631 - 73.070 MKD
Види повеќе

Службеник за наплата

15.964 - 30.789 MKD
Види повеќе

Службеник за пресметка на плати

14.900 - 48.334 MKD
Види повеќе

Сметководител

19.419 - 39.726 MKD
Види повеќе

Специјалист за известување

17.833 - 51.660 MKD
Види повеќе

Специјалист за наплата

15.276 - 49.725 MKD
Види повеќе

Специјалист за наплата

14.900 - 45.023 MKD
Види повеќе

Специјалист за финансиски пазари

21.618 - 66.224 MKD
Види повеќе

Статистичар

17.933 - 51.749 MKD
Види повеќе

Финансиски агент

19.332 - 55.805 MKD
Види повеќе

Финансиски аналитичар

20.726 - 47.306 MKD
Види повеќе

Финансиски контролор

24.404 - 69.499 MKD
Види повеќе

Финансиски советник

15.171 - 49.630 MKD
Види повеќе