logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 17.176,00 MKD (минимална плата) до 48.880,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.688
447
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
27.361
636
icon

Администрација


Види повеќе
23.760
455
icon

Банкарство


Види повеќе
35.743
620
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
28.059
16
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
30.612
581
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
23.776
116
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
32.399
641
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
31.788
401
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
23.438
237
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
54.565
786
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
29.743
124
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
24.738
90
icon

Лизинг


Види повеќе
41.820
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.028
392
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
26.733
507
icon

Менаџмент


Види повеќе
45.273
424
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.039
30
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
30.328
318
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
25.018
128
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.070
142
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.900
332
icon

Општа работа


Види повеќе
20.182
171
icon

Осигурување


Види повеќе
29.661
26
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
28.056
213
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
27.704
14
icon

Производство


Види повеќе
26.534
182
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
37.519
34
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
18.623
98
icon

Телекомуникации


Види повеќе
32.618
76
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
44.418
42
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
83.477
157
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
27.148
580
icon

Трговија


Види повеќе
26.725
566
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
23.358
367
icon

Услужни дејности


Види повеќе
22.358
115
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.469
108
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
28.821
25
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
32.889
192