logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 16.456,00 MKD (минимална плата) до 47.453,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
29.094
401
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
26.642
589
icon

Администрација


Види повеќе
22.011
382
icon

Банкарство


Види повеќе
34.283
339
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
24.075
14
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
30.371
449
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
20.971
34
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
29.627
454
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.356
215
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
20.880
103
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
52.754
788
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
22.542
41
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
21.377
21
icon

Лизинг


Види повеќе
35.686
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
28.363
219
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
25.137
459
icon

Менаџмент


Види повеќе
42.584
427
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
29.542
30
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
27.781
142
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
22.745
45
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
21.646
70
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
23.758
154
icon

Општа работа


Види повеќе
19.704
204
icon

Осигурување


Види повеќе
25.582
28
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
29.402
110
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
24.275
15
icon

Производство


Види повеќе
23.788
63
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
34.606
40
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
15.790
26
icon

Телекомуникации


Види повеќе
29.619
20
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
35.040
21
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
61.788
57
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
24.074
420
icon

Трговија


Види повеќе
23.145
377
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
20.644
163
icon

Услужни дејности


Види повеќе
19.168
40
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
28.667
47
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
24.692
26
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
29.899
102