logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 19.891 MKD (минимална плата) до 54.424 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.964
533
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
31.917
793
icon

Администрација


Види повеќе
27.083
522
icon

Банкарство


Види повеќе
38.554
489
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
28.851
44
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
34.408
640
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
25.320
60
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
34.829
572
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
35.197
267
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
26.638
154
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
66.552
909
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.702
50
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
29.782
40
icon

Лизинг


Види повеќе
37.710
6
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
34.080
278
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
29.160
687
icon

Менаџмент


Види повеќе
45.683
534
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
35.497
43
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
34.188
191
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
27.272
62
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
26.811
89
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
27.017
223
icon

Општа работа


Види повеќе
20.493
118
icon

Осигурување


Види повеќе
31.615
52
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
29.069
157
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
26.286
18
icon

Производство


Види повеќе
26.956
102
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
30.163
18
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
19.927
52
icon

Телекомуникации


Види повеќе
33.598
24
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
37.590
20
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
69.405
96
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
30.474
524
icon

Трговија


Види повеќе
26.733
496
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
27.779
219
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.984
61
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
33.383
49
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
27.668
27
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
39.574
141