logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Менаџмент вообичаено се движи од 22.543 MKD (минимална плата) до 71.653 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Менаџмент
30K
40K
50K
60K
 
10% заработуваат помалку 23K MKD
10% заработуваат повеќе 72K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Account Director

20.474 - 76.713 MKD
Види повеќе

Art Director

17.505 - 79.807 MKD
Види повеќе

Facility Manager

21.345 - 58.966 MKD
Види повеќе

Product owner

26.032 - 99.240 MKD
Види повеќе

Бренд менаџер

26.951 - 67.417 MKD
Види повеќе

Главен и одговорен уредник

17.080 - 62.270 MKD
Види повеќе

ИТ Менаџер

30.289 - 121.908 MKD
Види повеќе

Маркетинг менаџер

21.492 - 82.361 MKD
Види повеќе

Менаџер за квалитет

24.711 - 90.346 MKD
Види повеќе

Менаџер за логистика

28.245 - 62.922 MKD
Види повеќе

Менаџер за набавка

21.530 - 48.063 MKD
Види повеќе

Менаџер за настани

19.134 - 49.399 MKD
Види повеќе

Менаџер за продажба

23.437 - 74.498 MKD
Види повеќе

Менаџер за производство

20.376 - 84.168 MKD
Види повеќе

Менаџер за транспорт и лигистика

26.680 - 54.806 MKD
Види повеќе

Менаџер за управување со ризик

30.876 - 84.168 MKD
Види повеќе

Менаџер за човечки ресурси

21.799 - 96.746 MKD
Види повеќе

Менаџер на возен парк

15.393 - 57.375 MKD
Види повеќе

Менаџер на контакт центар

18.715 - 75.711 MKD
Види повеќе

Менаџер на оддел

15.774 - 83.168 MKD
Види повеќе

Менаџер на продавница за автомобилски делови

15.050 - 64.502 MKD
Види повеќе

Менаџер на ресторан

18.618 - 53.558 MKD
Види повеќе

Менаџер на сектор финансии

28.377 - 108.364 MKD
Види повеќе

Менаџер на складиште

14.900 - 49.044 MKD
Види повеќе

Менаџер на служба за обезбедување

16.541 - 67.549 MKD
Види повеќе

Менаџер на хотел

17.861 - 78.553 MKD
Види повеќе

Помлад проектен менаџер

15.019 - 58.530 MKD
Види повеќе

Постар проектен менаџер

20.483 - 82.130 MKD
Види повеќе

Проектен менаџер

28.178 - 88.534 MKD
Види повеќе

Процесен менаџер

20.669 - 86.431 MKD
Види повеќе

Раководител на поддршка за корисници

Види повеќе

Раководител на пошта

14.900 - 35.160 MKD
Види повеќе

Раководител на правна служба

24.651 - 65.561 MKD
Види повеќе

Раководител на продажба

24.476 - 61.352 MKD
Види повеќе

Регионален менаџер

25.298 - 68.611 MKD
Види повеќе

Супервизор во производство

27.714 - 58.167 MKD
Види повеќе

Супервизор за одржување

16.823 - 62.771 MKD
Види повеќе

Технички менаџер

22.078 - 81.647 MKD
Види повеќе

Тим лидер

22.997 - 64.412 MKD
Види повеќе

Чувар

14.900 - 35.489 MKD
Види повеќе