logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Менаџмент вообичаено се движи од 23.204 MKD (минимална плата) до 72.008 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Менаџмент
30K
40K
50K
60K
70K
 
10% заработуваат помалку 23K MKD
10% заработуваат повеќе 72K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Account Director

20.458 - 78.758 MKD
Види повеќе

Art Director

18.839 - 67.361 MKD
Види повеќе

Facility Manager

22.796 - 58.352 MKD
Види повеќе

Product owner

27.483 - 99.174 MKD
Види повеќе

Бренд менаџер

28.465 - 67.779 MKD
Види повеќе

Главен и одговорен уредник

16.256 - 61.714 MKD
Види повеќе

ИТ Менаџер

29.742 - 117.756 MKD
Види повеќе

Маркетинг менаџер

21.124 - 82.072 MKD
Види повеќе

Менаџер за квалитет

20.330 - 88.817 MKD
Види повеќе

Менаџер за логистика

28.849 - 59.120 MKD
Види повеќе

Менаџер за набавка

22.516 - 41.415 MKD
Види повеќе

Менаџер за настани

18.311 - 50.534 MKD
Види повеќе

Менаџер за продажба

23.810 - 70.283 MKD
Види повеќе

Менаџер за производство

21.037 - 85.270 MKD
Види повеќе

Менаџер за транспорт и лигистика

24.359 - 58.824 MKD
Види повеќе

Менаџер за управување со ризик

30.571 - 84.591 MKD
Види повеќе

Менаџер за човечки ресурси

21.380 - 108.485 MKD
Види повеќе

Менаџер на возен парк

15.894 - 56.493 MKD
Види повеќе

Менаџер на контакт центар

20.179 - 76.360 MKD
Види повеќе

Менаџер на оддел

16.879 - 86.087 MKD
Види повеќе

Менаџер на продавница за автомобилски делови

14.959 - 64.024 MKD
Види повеќе

Менаџер на ресторан

30.266 - 53.240 MKD
Види повеќе

Менаџер на сектор финансии

21.896 - 102.323 MKD
Види повеќе

Менаџер на складиште

12.274 - 47.880 MKD
Види повеќе

Менаџер на служба за обезбедување

16.517 - 65.098 MKD
Види повеќе

Менаџер на хотел

18.790 - 69.600 MKD
Види повеќе

Помлад проектен менаџер

18.150 - 58.357 MKD
Види повеќе

Постар проектен менаџер

21.589 - 80.153 MKD
Види повеќе

Проектен менаџер

20.659 - 99.287 MKD
Види повеќе

Процесен менаџер

21.727 - 84.862 MKD
Види повеќе

Раководител на поддршка за корисници

Види повеќе

Раководител на пошта

11.500 - 36.488 MKD
Види повеќе

Раководител на правна служба

24.563 - 69.002 MKD
Види повеќе

Раководител на продажба

24.411 - 59.941 MKD
Види повеќе

Регионален менаџер

24.029 - 73.500 MKD
Види повеќе

Супервизор во производство

27.269 - 62.818 MKD
Види повеќе

Супервизор за одржување

16.843 - 64.598 MKD
Види повеќе

Технички менаџер

21.447 - 86.619 MKD
Види повеќе

Тим лидер

22.420 - 58.302 MKD
Види повеќе

Чувар

14.893 - 24.436 MKD
Види повеќе