logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 279,00 USD (минимална плата) до 805,00 USD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
USD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
493
401
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
465
624
icon

Администрација


Види повеќе
388
473
icon

Банкарство


Види повеќе
594
611
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
408
14
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
503
623
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
388
130
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
541
668
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
525
418
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
354
103
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
810
961
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
382
41
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
362
21
icon

Лизинг


Види повеќе
605
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
481
219
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
444
634
icon

Менаџмент


Види повеќе
716
685
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
595
79
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
471
142
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
417
159
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
417
169
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
429
375
icon

Општа работа


Види повеќе
334
204
icon

Осигурување


Види повеќе
493
80
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
498
110
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
412
15
icon

Производство


Види повеќе
403
63
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
440
4
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
268
26
icon

Телекомуникации


Види повеќе
537
95
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
594
21
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.048
57
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
459
620
icon

Трговија


Види повеќе
392
377
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
392
404
icon

Услужни дејности


Види повеќе
325
40
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
525
114
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
419
26
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
507
102