logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 321 USD (минимална плата) до 914 USD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
USD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
580
470
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
512
616
icon

Администрација


Види повеќе
446
498
icon

Банкарство


Види повеќе
654
542
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
486
15
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
570
636
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
424
113
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
607
616
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
567
377
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
432
227
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
934
867
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
527
115
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
460
79
icon

Лизинг


Види повеќе
721
3
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
554
376
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
494
637
icon

Менаџмент


Види повеќе
778
642
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
582
35
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
544
309
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
446
118
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
444
138
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
467
299
icon

Општа работа


Види повеќе
345
173
icon

Осигурување


Види повеќе
570
74
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
501
193
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
466
32
icon

Производство


Види повеќе
464
177
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
529
7
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
343
91
icon

Телекомуникации


Види повеќе
581
63
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
769
41
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.400
149
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
498
504
icon

Трговија


Види повеќе
494
574
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
431
309
icon

Услужни дејности


Види повеќе
411
112
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
616
103
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
464
71
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
611
190