logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 336 USD (минимална плата) до 919 USD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
USD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
612
478
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
534
677
icon

Администрација


Види повеќе
467
449
icon

Банкарство


Види повеќе
680
494
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
512
36
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
583
628
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
462
95
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
616
572
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
593
356
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
454
210
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
1.018
844
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
533
104
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
505
70
icon

Лизинг


Види повеќе
710
6
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
580
351
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
499
663
icon

Менаџмент


Види повеќе
797
668
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
592
45
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
579
272
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
479
104
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
478
128
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
482
286
icon

Општа работа


Види повеќе
361
170
icon

Осигурување


Види повеќе
579
78
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
501
196
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
488
30
icon

Производство


Види повеќе
486
173
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
533
17
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
363
86
icon

Телекомуникации


Види повеќе
631
58
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
766
47
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.405
155
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
528
526
icon

Трговија


Види повеќе
486
588
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
461
296
icon

Услужни дејности


Види повеќе
417
108
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
676
98
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
490
63
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
651
184