logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 18.342 MKD (минимална плата) до 52.286 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.542
456
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
29.300
616
icon

Администрација


Види повеќе
25.549
498
icon

Банкарство


Види повеќе
37.442
542
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
27.803
15
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
32.606
636
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
24.279
113
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
34.724
616
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
32.430
377
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
24.699
227
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
53.454
867
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
30.164
115
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
26.352
79
icon

Лизинг


Види повеќе
41.256
3
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.682
376
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
28.263
637
icon

Менаџмент


Види повеќе
44.528
642
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.304
35
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
31.131
309
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
26.386
49
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
25.424
138
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
26.747
299
icon

Општа работа


Види повеќе
19.728
173
icon

Осигурување


Види повеќе
32.643
74
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
28.650
193
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
26.672
32
icon

Производство


Види повеќе
27.193
76
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
30.285
7
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
19.618
91
icon

Телекомуникации


Види повеќе
33.259
63
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
44.016
41
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
80.134
149
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
28.495
504
icon

Трговија


Види повеќе
28.256
574
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
24.674
309
icon

Услужни дејности


Види повеќе
23.518
112
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
35.257
103
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.531
71
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
34.940
190