logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 17.630 MKD (минимална плата) до 50.812 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
32.047
442
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
28.072
634
icon

Администрација


Види повеќе
24.349
449
icon

Банкарство


Види повеќе
36.447
560
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
27.750
13
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
31.459
566
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
23.795
107
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
33.840
605
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
31.912
223
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
24.073
219
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
51.514
869
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
30.394
116
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
26.257
81
icon

Лизинг


Види повеќе
42.431
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.151
357
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
27.456
606
icon

Менаџмент


Види повеќе
43.962
632
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.497
26
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
30.584
323
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
26.537
42
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.728
139
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
26.289
301
icon

Општа работа


Види повеќе
19.106
162
icon

Осигурување


Види повеќе
30.924
69
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
28.747
195
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
27.752
11
icon

Производство


Види повеќе
26.508
173
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
35.688
31
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
19.284
88
icon

Телекомуникации


Види повеќе
34.540
14
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
39.975
22
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
80.815
145
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
27.409
522
icon

Трговија


Види повеќе
27.899
556
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
23.776
335
icon

Услужни дејности


Види повеќе
22.519
105
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
34.855
98
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.017
67
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
33.273
180