logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 298 EUR (минимална плата) до 850 EUR (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
EUR
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
540
470
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
475
621
icon

Администрација


Види повеќе
406
454
icon

Банкарство


Види повеќе
609
542
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
452
15
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
530
636
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
395
113
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
565
616
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
527
377
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
402
227
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
869
867
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
491
115
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
411
27
icon

Лизинг


Види повеќе
671
3
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
532
225
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
460
637
icon

Менаџмент


Види повеќе
773
445
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
542
35
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
506
309
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
415
118
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
413
138
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
435
299
icon

Општа работа


Види повеќе
321
173
icon

Осигурување


Види повеќе
531
74
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
466
193
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
434
32
icon

Производство


Види повеќе
432
177
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
493
7
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
298
41
icon

Телекомуникации


Види повеќе
541
63
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
648
19
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.303
149
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
463
504
icon

Трговија


Види повеќе
427
378
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
401
309
icon

Услужни дејности


Види повеќе
382
112
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
573
103
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
469
25
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
579
121