logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 268,00 EUR (минимална плата) до 772,00 EUR (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
EUR
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
512
451
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
446
624
icon

Администрација


Види повеќе
372
473
icon

Банкарство


Види повеќе
570
611
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
392
14
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
483
623
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
373
130
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
519
668
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
503
418
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
375
271
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
777
961
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
469
136
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
399
113
icon

Лизинг


Види повеќе
580
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
503
433
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
426
634
icon

Менаџмент


Види повеќе
687
685
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
570
79
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
478
367
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
400
159
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
400
169
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
412
375
icon

Општа работа


Види повеќе
320
204
icon

Осигурување


Види повеќе
473
80
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
431
238
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
395
15
icon

Производство


Види повеќе
424
227
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
563
40
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
294
110
icon

Телекомуникации


Види повеќе
515
95
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
750
40
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.302
169
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
441
620
icon

Трговија


Види повеќе
433
629
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
376
404
icon

Услужни дејности


Види повеќе
357
139
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
503
114
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
438
85
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
538
209