logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Образование, Наука и Истражување вообичаено се движи од 18.233,00 MKD (минимална плата) до 32.373,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Образование, Наука и Истражување
20K
22K
24K
26K
28K
30K
32K
 
10% заработуваат помалку 18K MKD
10% заработуваат повеќе 32K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

14.900 - 23.536 MKD
Види повеќе

Асистент на професор во медицинско училиште

14.900 - 17.147 MKD
Види повеќе

Библиотекар

14.900 - 25.764 MKD
Види повеќе

Биолог

18.427 - 33.075 MKD
Види повеќе

Возен инструктор

15.102 - 25.056 MKD
Види повеќе

Директор на училиште

22.804 - 40.745 MKD
Види повеќе

Едукатор/Инструктор/Негувател

14.900 - 22.846 MKD
Види повеќе

Заменик директор

23.150 - 41.344 MKD
Види повеќе

Истражувач, Научник

16.235 - 38.665 MKD
Види повеќе

Координатор за образование

14.900 - 27.485 MKD
Види повеќе

Лабораториски техничар

14.900 - 28.036 MKD
Види повеќе

Лектор

19.348 - 34.005 MKD
Види повеќе

Логопед/дефектолог

18.859 - 29.880 MKD
Види повеќе

Менаџер на училишна кантина

14.900 - 23.133 MKD
Види повеќе

Наставник

18.319 - 28.303 MKD
Види повеќе

Педагог

14.900 - 24.794 MKD
Види повеќе

Помошник наставник

14.900 - 17.969 MKD
Види повеќе

Предучилишен наставник

14.900 - 24.300 MKD
Види повеќе

Професор

27.041 - 58.085 MKD
Види повеќе

Професор

15.853 - 32.655 MKD
Види повеќе

Професор по музика и уметност

14.900 - 25.580 MKD
Види повеќе

Психолог

16.659 - 32.540 MKD
Види повеќе

Спортски тренер

14.900 - 30.583 MKD
Види повеќе

Тренер за стручно усовршување

20.229 - 35.638 MKD
Види повеќе

Тутор

14.900 - 22.928 MKD
Види повеќе

Универзитетски асистент

18.559 - 33.663 MKD
Види повеќе

Универзитетски лектор

25.822 - 45.635 MKD
Види повеќе

Универзитетски професор

20.763 - 44.988 MKD
Види повеќе

Училишен домар

14.900 - 23.537 MKD
Види повеќе

Учител

16.252 - 29.632 MKD
Види повеќе

Фитнес инструктор

14.900 - 23.600 MKD
Види повеќе