logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Образование, Наука и Истражување вообичаено се движи од 18.941 MKD (минимална плата) до 36.123 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Образование, Наука и Истражување
20K
30K
 
10% заработуваат помалку 19K MKD
10% заработуваат повеќе 36K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

15.352 - 27.744 MKD
Види повеќе

Асистент на професор во медицинско училиште

11.500 - 21.370 MKD
Види повеќе

Библиотекар

11.658 - 30.394 MKD
Види повеќе

Биолог

17.220 - 42.625 MKD
Види повеќе

Возен инструктор

16.615 - 30.160 MKD
Види повеќе

Директор на училиште

26.885 - 49.069 MKD
Види повеќе

Едукатор/Инструктор/Негувател

14.898 - 27.839 MKD
Види повеќе

Заменик директор

21.669 - 38.231 MKD
Види повеќе

Истражувач, Научник

18.155 - 45.159 MKD
Види повеќе

Координатор за образование

18.483 - 31.541 MKD
Види повеќе

Лабораториски техничар

13.591 - 32.164 MKD
Види повеќе

Лектор

18.278 - 31.506 MKD
Види повеќе

Логопед/дефектолог

19.442 - 34.708 MKD
Види повеќе

Менаџер на училишна кантина

11.664 - 24.589 MKD
Види повеќе

Наставник

22.305 - 31.458 MKD
Види повеќе

Педагог

13.530 - 28.484 MKD
Види повеќе

Помошник наставник

11.881 - 21.170 MKD
Види повеќе

Предучилишен наставник

15.180 - 28.605 MKD
Види повеќе

Професор

23.219 - 32.424 MKD
Види повеќе

Професор

24.928 - 49.887 MKD
Види повеќе

Професор по музика и уметност

15.823 - 29.921 MKD
Види повеќе

Психолог

20.091 - 35.019 MKD
Види повеќе

Спортски тренер

15.345 - 33.819 MKD
Види повеќе

Тренер за стручно усовршување

15.733 - 27.964 MKD
Види повеќе

Тутор

19.123 - 34.243 MKD
Види повеќе

Универзитетски асистент

20.142 - 34.923 MKD
Види повеќе

Универзитетски лектор

28.450 - 53.856 MKD
Види повеќе

Универзитетски професор

22.841 - 47.546 MKD
Види повеќе

Училишен домар

11.500 - 23.300 MKD
Види повеќе

Учител

17.904 - 32.402 MKD
Види повеќе

Фитнес инструктор

17.529 - 31.629 MKD
Види повеќе