logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Образование, Наука и Истражување вообичаено се движи од 19.350 MKD (минимална плата) до 34.025 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Образование, Наука и Истражување
20K
22K
24K
26K
28K
30K
32K
 
10% заработуваат помалку 19K MKD
10% заработуваат повеќе 34K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Археолог

15.488 - 27.575 MKD
Види повеќе

Асистент на професор во медицинско училиште

14.900 - 19.845 MKD
Види повеќе

Библиотекар

14.900 - 29.368 MKD
Види повеќе

Биолог

16.407 - 36.922 MKD
Види повеќе

Возен инструктор

17.364 - 29.287 MKD
Види повеќе

Директор на училиште

26.034 - 47.234 MKD
Види повеќе

Едукатор/Инструктор/Негувател

15.100 - 27.511 MKD
Види повеќе

Заменик директор

25.848 - 46.799 MKD
Види повеќе

Истражувач, Научник

19.395 - 44.272 MKD
Види повеќе

Координатор за образование

16.769 - 31.636 MKD
Види повеќе

Лабораториски техничар

14.900 - 29.960 MKD
Види повеќе

Лектор

22.419 - 39.916 MKD
Види повеќе

Логопед/дефектолог

18.003 - 30.140 MKD
Види повеќе

Менаџер на училишна кантина

14.900 - 27.035 MKD
Види повеќе

Наставник

18.353 - 28.906 MKD
Види повеќе

Педагог

16.337 - 28.577 MKD
Види повеќе

Помошник наставник

14.900 - 21.176 MKD
Види повеќе

Предучилишен наставник

16.359 - 28.811 MKD
Види повеќе

Професор

21.520 - 34.179 MKD
Види повеќе

Професор

29.812 - 69.325 MKD
Види повеќе

Професор по музика и уметност

16.811 - 29.546 MKD
Види повеќе

Психолог

20.085 - 33.573 MKD
Види повеќе

Спортски тренер

15.564 - 34.039 MKD
Види повеќе

Тренер за стручно усовршување

23.399 - 41.499 MKD
Види повеќе

Тутор

14.900 - 27.070 MKD
Види повеќе

Универзитетски асистент

21.774 - 37.301 MKD
Види повеќе

Универзитетски лектор

28.942 - 52.490 MKD
Види повеќе

Универзитетски професор

25.572 - 46.426 MKD
Види повеќе

Училишен домар

14.900 - 28.671 MKD
Види повеќе

Учител

18.753 - 33.180 MKD
Види повеќе

Фитнес инструктор

15.758 - 27.495 MKD
Види повеќе