logo

Листа на категории каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Топ Менаџмент


Види повеќе
68.576 MKD
icon

2. Информациски Технологии


Види повеќе
49.388 MKD
icon

3. Технологија, Развој


Види повеќе
44.418 MKD
icon

4. Менаџмент


Види повеќе
42.829 MKD
icon

5. Лизинг


Види повеќе
41.820 MKD
icon

6. Рударство, Металургија


Види повеќе
37.519 MKD
icon

7. Банкарство


Види повеќе
36.943 MKD
icon

8. Човечки Ресурси


Види повеќе
33.660 MKD
icon

9. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.039 MKD
icon

10. Телекомуникации


Види повеќе
32.618 MKD
icon

11. Градежништво и Недвижности


Види повеќе
31.795 MKD
icon

12. Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
31.788 MKD
icon

13. Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.688 MKD
icon

14. Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.469 MKD
icon

15. Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
31.452 MKD
icon

16. Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
31.028 MKD
icon

17. Механички Инженеринг


Види повеќе
30.429 MKD
icon

18. Осигурување


Види повеќе
30.288 MKD
icon

19. Корисничка Поддршка


Види повеќе
29.743 MKD
icon

20. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
28.059 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата