logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

95.036 MKD
Види повеќе

2. ИТ Директор Топ Менаџмент

91.729 MKD
Види повеќе

3. Software Engineer Информациски Технологии

89.513 MKD
Види повеќе

4. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

83.671 MKD
Види повеќе

5. Java Programmer Информациски Технологии

83.455 MKD
Види повеќе

6. Директор за продажба Топ Менаџмент

82.972 MKD
Види повеќе

7. Извршен директор Топ Менаџмент

80.159 MKD
Види повеќе

8. IT Architect Информациски Технологии

79.950 MKD
Види повеќе

9. Директор за лизинг Лизинг

79.926 MKD
Види повеќе

10. .NET Programmer Информациски Технологии

73.939 MKD
Види повеќе

11. Програмер Информациски Технологии

72.218 MKD
Види повеќе

12. Инженер DevOps Информациски Технологии

71.901 MKD
Види повеќе

13. QA Automation Tester Информациски Технологии

71.698 MKD
Види повеќе

14. Пилот Транспорт, Логистика

70.373 MKD
Види повеќе

15. Backend developer Информациски Технологии

70.010 MKD
Види повеќе

16. Frontend developer Информациски Технологии

67.913 MKD
Види повеќе

17. IT Project Manager Информациски Технологии

66.656 MKD
Види повеќе

18. Маркетинг директор Топ Менаџмент

65.991 MKD
Види повеќе

19. Менаџер за фармацевтски производи Фармацевтска Индустрија

65.941 MKD
Види повеќе

20. Директор на оддел Јавна администрација, Самоуправа

63.099 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата