logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

102.537 MKD
Види повеќе

2. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

93.943 MKD
Види повеќе

3. ИТ Директор Топ Менаџмент

91.254 MKD
Види повеќе

4. Извршен директор Топ Менаџмент

85.126 MKD
Види повеќе

5. Директор за продажба Топ Менаџмент

80.583 MKD
Види повеќе

6. Директор за лизинг Лизинг

79.926 MKD
Види повеќе

7. Software Engineer Информациски Технологии

74.134 MKD
Види повеќе

8. IT Architect Информациски Технологии

73.336 MKD
Види повеќе

9. Инженер DevOps Информациски Технологии

72.828 MKD
Види повеќе

10. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

72.479 MKD
Види повеќе

11. Директор на кол центар Топ Менаџмент

71.204 MKD
Види повеќе

12. Пилот Транспорт, Логистика

70.057 MKD
Види повеќе

13. Маркетинг директор Топ Менаџмент

69.681 MKD
Види повеќе

14. Економски/Финансиски менаџер Топ Менаџмент

69.627 MKD
Види повеќе

15. Судија Право и Законодавство

69.233 MKD
Види повеќе

16. Програмер Информациски Технологии

68.369 MKD
Види повеќе

17. ИТ Менаџер Менаџмент

67.808 MKD
Види повеќе

18. QA Automation Tester Информациски Технологии

66.745 MKD
Види повеќе

19. Operations Manager Топ Менаџмент

66.195 MKD
Види повеќе

20. Технички директор Топ Менаџмент

66.130 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата