logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. IT Architect Информациски Технологии

127.621 MKD
Види повеќе

2. Главен извршен директор Топ Менаџмент

114.949 MKD
Види повеќе

3. Извршен директор Топ Менаџмент

104.110 MKD
Види повеќе

4. Инженер DevOps Информациски Технологии

96.185 MKD
Види повеќе

5. Software Engineer Информациски Технологии

92.302 MKD
Види повеќе

6. Java Programmer Информациски Технологии

91.353 MKD
Види повеќе

7. Рударски инженер Рударство, Металургија

88.619 MKD
Види повеќе

8. IT Project Manager Информациски Технологии

88.209 MKD
Види повеќе

9. Scrum Master Информациски Технологии

87.975 MKD
Види повеќе

10. Javascript Programmer Информациски Технологии

87.800 MKD
Види повеќе

11. Научник за податоци Информациски Технологии

86.192 MKD
Види повеќе

12. C# Programmer Информациски Технологии

86.141 MKD
Види повеќе

13. Проектен менаџер Менаџмент

85.493 MKD
Види повеќе

14. User Experience Expert Информациски Технологии

83.512 MKD
Види повеќе

15. iOS Developer Информациски Технологии

82.179 MKD
Види повеќе

16. PHP Programmer Информациски Технологии

81.145 MKD
Види повеќе

17. Директор за продажба Топ Менаџмент

80.822 MKD
Види повеќе

18. Програмер Информациски Технологии

80.681 MKD
Види повеќе

19. IT Consultant Информациски Технологии

79.852 MKD
Види повеќе

20. Backend developer Информациски Технологии

79.660 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата