logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

125.441 MKD
Види повеќе

2. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

99.664 MKD
Види повеќе

3. Директор за лизинг Лизинг

79.926 MKD
Види повеќе

4. ИТ Директор Топ Менаџмент

79.452 MKD
Види повеќе

5. IT Architect Информациски Технологии

75.608 MKD
Види повеќе

6. Инженер DevOps Информациски Технологии

74.709 MKD
Види повеќе

7. Пилот Транспорт, Логистика

73.960 MKD
Види повеќе

8. Извршен директор Топ Менаџмент

72.524 MKD
Види повеќе

9. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

72.479 MKD
Види повеќе

10. Технички менаџер Технологија, Развој

71.998 MKD
Види повеќе

11. Директор за продажба Топ Менаџмент

71.705 MKD
Види повеќе

12. ИТ Менаџер Менаџмент

71.038 MKD
Види повеќе

13. Software Engineer Информациски Технологии

70.141 MKD
Види повеќе

14. Судија Право и Законодавство

68.954 MKD
Види повеќе

15. QA Automation Tester Информациски Технологии

66.950 MKD
Види повеќе

16. Технички директор Топ Менаџмент

65.392 MKD
Види повеќе

17. Руби програмер / програмер Информациски Технологии

65.086 MKD
Види повеќе

18. Директор за логистика Топ Менаџмент

65.066 MKD
Види повеќе

19. Маркетинг директор Топ Менаџмент

64.991 MKD
Види повеќе

20. Менаџер на сектор финансии Менаџмент

64.061 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата