logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. IT Architect Информациски Технологии

2.107 USD
Види повеќе

2. Главен извршен директор Топ Менаџмент

1.973 USD
Види повеќе

3. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

1.790 USD
Види повеќе

4. Извршен директор Топ Менаџмент

1.727 USD
Види повеќе

5. ИТ Директор Топ Менаџмент

1.691 USD
Види повеќе

6. Директор за лизинг Лизинг

1.611 USD
Види повеќе

7. Java Programmer Информациски Технологии

1.560 USD
Види повеќе

8. Software Engineer Информациски Технологии

1.499 USD
Види повеќе

9. Пилот Транспорт, Логистика

1.452 USD
Види повеќе

10. Директор за продажба Топ Менаџмент

1.398 USD
Види повеќе

11. Scrum Master Информациски Технологии

1.393 USD
Види повеќе

12. Инженер DevOps Информациски Технологии

1.378 USD
Види повеќе

13. C# Programmer Информациски Технологии

1.357 USD
Види повеќе

14. Javascript Programmer Информациски Технологии

1.347 USD
Види повеќе

15. User Experience Expert Информациски Технологии

1.343 USD
Види повеќе

16. QA Automation Tester Информациски Технологии

1.337 USD
Види повеќе

17. iOS Developer Информациски Технологии

1.319 USD
Види повеќе

18. IT Product Manager Информациски Технологии

1.286 USD
Види повеќе

19. Програмер Информациски Технологии

1.284 USD
Види повеќе

20. Backend developer Информациски Технологии

1.272 USD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата