logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. IT Architect Информациски Технологии

120.283 MKD
Види повеќе

2. Главен извршен директор Топ Менаџмент

112.634 MKD
Види повеќе

3. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

102.195 MKD
Види повеќе

4. Извршен директор Топ Менаџмент

98.591 MKD
Види повеќе

5. ИТ Директор Топ Менаџмент

96.522 MKD
Види повеќе

6. Директор за лизинг Лизинг

91.950 MKD
Види повеќе

7. Java Programmer Информациски Технологии

89.021 MKD
Види повеќе

8. Software Engineer Информациски Технологии

85.595 MKD
Види повеќе

9. Пилот Транспорт, Логистика

82.912 MKD
Види повеќе

10. Директор за продажба Топ Менаџмент

79.821 MKD
Види повеќе

11. Scrum Master Информациски Технологии

79.507 MKD
Види повеќе

12. Инженер DevOps Информациски Технологии

78.686 MKD
Види повеќе

13. C# Programmer Информациски Технологии

77.476 MKD
Види повеќе

14. Javascript Programmer Информациски Технологии

76.880 MKD
Види повеќе

15. User Experience Expert Информациски Технологии

76.685 MKD
Види повеќе

16. QA Automation Tester Информациски Технологии

76.303 MKD
Види повеќе

17. iOS Developer Информациски Технологии

75.268 MKD
Види повеќе

18. IT Product Manager Информациски Технологии

73.408 MKD
Види повеќе

19. Програмер Информациски Технологии

73.308 MKD
Види повеќе

20. Backend developer Информациски Технологии

72.619 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата