logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Главен извршен директор Топ Менаџмент

130.526 MKD
Види повеќе

2. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

102.562 MKD
Види повеќе

3. Извршен директор Топ Менаџмент

81.462 MKD
Види повеќе

4. IT Architect Информациски Технологии

80.117 MKD
Види повеќе

5. Директор за лизинг Лизинг

79.926 MKD
Види повеќе

6. ИТ Директор Топ Менаџмент

78.453 MKD
Види повеќе

7. Пилот Транспорт, Логистика

73.613 MKD
Види повеќе

8. Технички менаџер Технологија, Развој

73.005 MKD
Види повеќе

9. Директор за продажба Топ Менаџмент

72.697 MKD
Види повеќе

10. Контролор за воздушен сообраќај Транспорт, Логистика

72.479 MKD
Види повеќе

11. Java Programmer Информациски Технологии

71.930 MKD
Види повеќе

12. ИТ Менаџер Менаџмент

69.798 MKD
Види повеќе

13. Судија Право и Законодавство

68.665 MKD
Види повеќе

14. Software Engineer Информациски Технологии

68.069 MKD
Види повеќе

15. Маркетинг директор Топ Менаџмент

67.438 MKD
Види повеќе

16. Инженер DevOps Информациски Технологии

67.121 MKD
Види повеќе

17. Технички директор Топ Менаџмент

65.826 MKD
Види повеќе

18. Директор за логистика Топ Менаџмент

65.066 MKD
Види повеќе

19. Руби програмер / програмер Информациски Технологии

64.993 MKD
Види повеќе

20. Директор на кол центар Топ Менаџмент

63.858 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата